Consumenten waren in december minder negatief dan een maand eerder. Hun vertrouwen lag echter nog ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in december daarentegen negatiever dan in november. Het producentenvertrouwen lag ook onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumptie huishoudens en export krimpen, investeringen groeien
Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in oktober 7,5 procent kleiner dan in oktober 2022. Vooral de uitvoer van voedings-en genotmiddelen, aardolieproducten en aardgas is gekrompen ten opzichte van een jaar eerder.

In oktober 2023 hebben huishoudens 0,2 procent minder goederen en diensten gekocht (voor koopdagen en prijsveranderingen gecorrigeerd) dan in oktober 2022. Ze kochten minder goederen, maar meer diensten.

In oktober 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,5 procent groter dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in gebouwen, infrastructuur en personenauto’s.

Iets meer faillissementen in november
In november zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 7 meer bedrijven failliet verklaard dan in oktober. Dat is een stijging van 2 procent. De trend van het aantal faillissementen is ruim een jaar stijgend.

Minder vacatures, minder werklozen, meer gewerkte uren
Werknemers en zelfstandigen werkten in het derde kwartaal van 2023 in totaal ruim 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,4 procent meer dan een kwartaal eerder.

Voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal waren er minder vacatures dan in het kwartaal ervoor. Eind september stonden er 416 duizend vacatures open, 12 duizend minder dan aan het einde van het tweede kwartaal.

De werkloosheid is in november licht gedaald, naar 3,5 procent van de beroepsbevolking. In november waren 357 duizend mensen werkloos. In de voorafgaande drie maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met 2 duizend per maand.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het derde kwartaal 2023 met 0,5 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bron: CBS