Benjamin Aretz onderzocht de gezondheids-gevolgen van milieuomstandigheden in Europa, waarbij zowel de fysieke als de mentale gezondheidsaspecten in overweging zijn genomen. Door een holistische, meerlagige benadering en een interdisciplinair perspectief te hanteren, richtte hij zich op het verkennen van ruimtelijke patronen en tijdelijke relaties tussen het milieu en gezondheidsresultaten. De onderzoeker hoopt donderdag 7 december aan de Rijksuniversiteit Groningen te promoveren.

Specifiek onderzocht Benjamin Aretz de invloed van verschillende dimensies van de leefomgeving op de fysieke en mentale gezondheid. Door gegevens te analyseren met geavanceerde statistische technieken, benadrukt de onderzoeker de complexe relatie tussen milieu- en gezondheidsfactoren. Aretz stelt onder meer een relatie tussen voedseltoegankelijkheid en obesitas vast en de impact van milieuvervuiling op de fysieke gezondheid.

Ook legt de onderzoeker in zijn proefschrift een link tussen luchtvervuiling en cognitieve functies, en de rol van het wonen in achtergestelde gebieden bij het ontstaan van depressie tijdens een macro-economische crisis. Aretz benadrukt het belang van zowel ruimtelijke variaties als tijdsfactoren bij het begrijpen van de impact van milieuomstandigheden op gezondheidsresultaten.

De resultaten van het onderzoek hebben implicaties voor het formuleren van beleid en suggereren de noodzaak van op maat gemaakte interventies op basis van specifieke ruimtelijke en tijdelijke contexten. Aretz wijst op aandacht voor publieke bewustwording van de wereldwijde interactie tussen het milieu, menselijk gedrag en gezondheid. Het is van belang om zowel de fysieke als de mentale gezondheid bij het aanpakken van milieugerelateerde gezondheidsproblemen in ogenschouw te nemen.

Meer informatie is te vinden in het proefschrift 'Health consequences of exposure to environmental living conditions: Pathways and spatial patterns in Europe' van Benjamin Aretz.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen