Ben jij geïnteresseerd in kringlooplandbouw en ben je benieuwd naar de ambities van Biohuis om haar koploperspositie in kringlooplandbouw te versterken? Hoe zijn de ambities tot stand gekomen? Wat gaan we komende jaren doen om de biologische kringloop van mest, voer en strooisel verder te sluiten? En wat kun jij daar aan bijdragen?

De biologische sector heeft als ambitie om de kringloop zo ver mogelijk te sluiten. In het project Koplopers in Kringlooplandbouw heeft Biohuis in samenwerking met Bionext, onderzocht wat mogelijk is en wat hier voor nodig is. Via studies en pilots hebben ze samen met boeren, tuinders, verwerkers en andere betrokkenen veel geleerd over regionaal voer, residu vrij strooisel en effici├źnt mestgebruik. Vanuit die kennis heeft Biohuis haar ambities opgesteld.

Tijdens het symposium zal Biohuis haar ambities presenteren en haar plan overhandigen aan Inge Lardinois van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Vervolgens zal voor de thema's mest, voer en strooisel uiteen worden gezet wat de partijen de afgelopen jaren geleerd hebben voor een betere kringloopsluiting. Dat doen we samen met een aantal betrokken boeren die hun ervaringen zullen delen.

Het programma

9:30 uur - Ontvangst

10:00 uur - Introductie en presentatie sectorplan

10:30 uur - Interactieve sessie: Naar 100% residu arm strooisel, hoe dan? Alternatieven bieden kansen!

11:15 uur - Pauze

11:30 uur - Verschillende interactieve sessies omtrent project Koplopers in Kringlooplandbouw

12:40 uur - Afsluiting presentatie ambassadeurs

13:00 uur - Lunch en netwerken

Locatie
De Essenburcht
Adres: Schoonbeekhof 1, 3774 DA Kootwijkerbroek

Klik hier om aan te melden.