Drs. M.C. (Marten) van den Berg wordt directeur-generaal Agro bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2024.

Marten van den Berg was tot voor kort ambassadeur in India. Die post bekleedde hij sinds augustus 2018. Daarvoor was hij directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB) en plaatsvervangend directeur-generaal BEB bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.