Op 16 en 17 oktober 2024 presenteert BioAgrar voor het eerst in Offenburg de perspectieven van de biologische landbouw.

Door de introductie van de nieuwe vakbeurs BioAgrar geeft de Messe Offenburg blijk van haar streven naar een versterking van de biologische landbouw. De vakbeurs en het congresprogramma spreken alle bedrijven aan, zowel conventionele als diegenen die al in de overgangsfase zitten. Zo biedt de Messe Offenburg met BioAgrar geïnteresseerde boeren de mogelijkheid om uitgebreide informatie te krijgen over de biologische bedrijfsvoering en om hun eigen netwerk te versterken.

De BioAgrar brengt bestaande en toekomstige biologische bedrijven samen met vertegenwoordigers uit distributie, advies, productie en onderzoek. Hierbij worden onderwerpen als advies, promotie, marketing en distributie, teeltmiddelen en teelttechnieken, onderzoek, opleiding en bijscholing behandeld. De beurs richt zich op verschillende soorten bedrijven zoals veehouderij, akkerbouw, wijnbouw, fruitteelt en bijenteelt.

Klik hier als u interesse heeft om als exposant deel te nemen aan de BioAgrar 2024

Klik hier voor actuele informatie over het evenement.

Voor meer informatie:
www.bioagrar-offenburg.de