Vandaag, op Black Friday, brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies 'Weg van de wegwerpmaatschappij' uit.

Jaarlijks worden wereldwijd zo’n honderd miljard kledingstukken geproduceerd, waarvan het grootste deel binnen een jaar op de vuilnisbelt of in de verbrandingsoven belandt. Kleding is door de lage prijs en kwaliteit in de ogen van veel mensen een wegwerpproduct geworden. Niet alleen voor kleding bewegen wij ons richting een wegwerpmaatschappij. Hetzelfde geldt voor woonaccessoires, meubels, witgoed, consumentenelektronica, et cetera. De wegwerpmaatschappij gaat gepaard met een grote milieudruk, grondstoffenverspilling en vaak slechte arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden. Hoewel de impact per product afneemt als gevolg van toegenomen milieu-efficiëntie, wordt deze winst tenietgedaan door de groeiende consumptie

In het advies betoogt de Rli dat de transitie naar een duurzame en circulaire economie niet gaat lukken als we niet tegelijkertijd de bestaande wegwerpmaatschappij afbouwen. Duurzame en circulaire producten kunnen simpelweg niet concurreren tegen wegwerpproducten. Binnen het Europese en Nederlandse beleid worden in de ogen van de raad wel stappen gezet in de goede richting, maar zijn grotere ambities nodig.

De raad identificeert een aantal oplossingsrichtingen en reikt de Nederlandse overheid concrete handvatten aan voor gericht beleid om de wegwerptrend te keren.

Klik hier om meer te lezen over het advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij.

Bron: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur