Bij de Franse biologische telersvereniging SAS Racines Carrées zijn de telers net begonnen met het zaaien van hun belangrijkste product deze winter: grootbladige veldsla.

Daarnaast telen de aangesloten telers jaarrond reguliere veldsla voor verpakking in bakjes. Dit assortiment uit Nantes is erkend en gerenommeerd, met name dankzij de bodem- en klimaatomstandigheden in het teeltgebied: zandgronden en een oceaanklimaat, vertelt sales manager bij SAS Racines Carrées Simon.


© SAS Racines Carrées

Te veel water tijdens het zaaien
Hoewel de telers van SAS Racines Carrées gespaard zijn gebleven van schade als gevolg van de stormen die begin november over Bretagne trokken, hebben de zaailingen van de veldsla wel te lijden gehad onder de vele regenbuien en het vele water dat in de regio viel. "Er is de afgelopen weken in de regio veel water gevallen. Hierdoor was het heel moeilijk om gewassen te planten, met name veldsla. We konden niet op de percelen komen." Het resultaat? "Omdat de grote hoeveelheden veldsla die normaal gesproken voor Kerst aankomen hier gegarandeerd door zullen worden beïnvloed, zijn er ook bevoorradingsproblemen te verwachten."

De problemen hebben de hele regio getroffen, "zowel de plekken waar de biologische teelten te vinden zijn als die waar de conventionele teelten te vinden zijn."

Nieuwe teeltgebieden
Verschillende telers in Nantes, al een aantal jaren stuk voor stuk specialisten op het gebied van veldsla, hebben nieuwe producten gezien in andere teeltgebieden die zouden kunnen gaan concurreren met de veldsla uit Nantes. Het gaat daarbij om recent gestarte teelten die nog in ontwikkeling zijn, met uiteindelijk nog weinig producten die voornamelijk nog worden verhandeld op lokale markten.”

Voor meer informatie:
Simon Plantive
SAS Racines Carrées
2 La Brosse Tenaud
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Frankrijk
Tel.: +33 (0)2 40 78 40 13
www.racinescarrees.fr