Tholen - Regeneratief biologisch is een nieuwe loot aan de stam van de certificeringen. "Het is iets compleet nieuws", zegt Franklin Ginus van Fairtrasa – gericht op het op de markt brengen van biologisch en Fairtrade fruit – over de Regenerative Organic Certified® banana, die in oktober 2023 tijdens Fruit Attraction werd geïntroduceerd.

"Wij kunnen er niet meer omheen. Als we naar buiten kijken, zien we de klimaatveranderingen die plaatsvinden. Wij willen ons steentje daaraan bijdragen. Fairtrasa heeft in 2005 de eerste Fairtrade avocado geïntroduceerd en wij willen hierin blijven innoveren en onderdeel zijn van de oplossing." Fairtrasa stelt zich ten doel in 2030 carbon negative te zijn.

Supergezonde grond
Dit is waar het regeneratieve aspect van de regenerative organic banana in beeld komt. De website van de Regenerative Organic Alliance zegt erover: "Regeneratieve biologische landbouw is een verzameling praktijken die zich richten op het herstellen van de gezondheid van de bodem en het volledige ecosysteem van de boerderij." Franklin: "De focus op gezonde grond wordt bijvoorbeeld ingevuld door combinatieteelt, geen grondbewerking, het toepassen van compost en bedekkende en uiteraard het weglaten van schadelijke chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze methodes dragen bij aan een sterk en evenwichtig ecosysteem met een hoge mate van biodiversiteit. Je zorgt ervoor dat de grond supergezond is waardoor er meer CO2 wordt opgeslagen dan er wordt uitgestoten."

Franklin laat weten dat de analyses van de grond heel belangrijk zijn voor de regenerative organic certificering, die overigens ook Fairtrade is en, zoals de naam al aangeeft, biologisch. "Gezonde grond met veel planten neemt CO2 op en maakt de planten sterker, waardoor die resistenter zijn tegen ziekten zoals bijvoorbeeld Black Sigatoka."

Micro-organismen
Hij geeft aan dat ook naar de invloed van de regeneratieve bananenteelt op schimmelziekte Tropical Race 4 (TR4) of Panamaziekte onderzoek wordt verricht. "Als regeneratief een oplossing zou kunnen zijn voor TR4, zou de ziekte niet verdwijnen, maar de schimmels zouden dan via de in de grond levende micro-organismen worden aangevallen. Daardoor zou de schimmel geen kans krijgen de stam in te gaan en de bananenplant kapot te maken. Het zou een enorme stap voorwaarts zijn."

Een ander aspect is het oogstvolume waarvan Franklin vaststelt dat het op jaarbasis per hectare zo'n 500 dozen hoger ligt dan het biologisch gemiddelde van 2200. Een mooi gegeven, want Franklin constateert dat duurzame alternatieven al gauw te maken hebben met een margeprobleem. Hij ziet dat het biologische marktaandeel, dat voor bananen rond de 10 procent ligt, wel groeit, maar niet heel hard.

Anders boodschappen doen
Hoewel Franklin erkent dat het budget toereikend moet zijn voor deze producten, benoemt hij dat ook consumenten een keuze moeten maken. "Als de aarde je lief is en je wil je nageslacht een gezonde aardbodem, leefbare atmosfeer en voedselzekerheid geven, zul je een keuze moeten maken door anders je boodschappen te doen en producten te kopen die daadwerkelijk iets toevoegen en een oplossing bieden voor het probleem dat we met zijn allen hebben. Daarbij is de regenerative organic banaan niet vele malen duurder dan biologisch. Dat scheelt."

Na de introductie van de regeneratieve biologische banaan onlangs op Fruit Attraction, waren de reacties positief, geeft Franklin aan. Zo heeft Fairtrasa interesse genoteerd van groothandels en retailers uit heel Europa waaronder Nederland, Zwitserland, België, Scandinavië en Duitsland. Vanaf januari 2024 zullen de eerste regeneratief biologische gecertificeerde bananen beschikbaar zijn.

Onderscheidend
"Je moet partijen vinden die bereid zijn de toegevoegde waarde te betalen. Het is niet significant duurder dan normaal biologische Fairtrade, maar je kunt je er als groothandelaar of supermarkt wel mee onderscheiden." Naast een bijdrage in het bereiken van de Sustainable Development Goals – Franklin geeft aan dat deze banaan er veertien van de zeventien afdekt – kan de regenerative organic banaan de retailer ook helpen met het behalen van de eigen doelstellingen. "Met ons product help je ook je eigen doelstellingen te realiseren ten aanzien van bijvoorbeeld het CO2-neutraal worden."

"Wereldwijd produceren we 37 gigaton aan CO2 per jaar en een vierde daarvan wordt toegeschreven aan de industriële landbouwsector. Als wij echt een oplossing willen vinden, dan zullen we in AGF daadwerkelijk iets anders moeten gaan doen. Het is de reden dat wij de regeneratief biologische banaan op de markt brengen. Zowel in de productie – Fairtrasa werkt nu met een gecertificeerde teler uit Ecuador en is bezig op te schalen in Peru – als in de afzet zoeken we naar partijen die dezelfde gedachtegang hebben. Het is nu een kwestie van aansluiten."

Dit artikel verscheen eerder in editie 10, 37e jaargang van Primeur. Zie hiervoor www.agfprimeur.nl.

Voor meer informatie:
Fairtrasa
holland@fairtrasa.nl
www.fairtrasa.com