Tholen - “Er is altijd meer vraag dan aanbod in biologisch hardfruit,” typeert René Laan, Algemeen Directeur van Stoker Organica – gericht op het sorteren, verpakken en verkopen van biologisch fruit – eind september de markt. Vooral over de appelmarkt is hij optimistisch. “De start van het seizoen is extreem hard gegaan in de appelen. Doordat de vraag meteen op gang kwam, is het eigenlijk de afgelopen weken steeds geweest: plukken, sorteren, verpakken en direct naar klant. Dan ziet het fruit niet eens een koelcel.”

Met het op de markt brengen van peren is Stoker Organica nog wat terughoudender. “We willen daar dit jaar echt een hoge prijs maken vanwege een tegenvallende oogst.” René geeft aan dat een uitzonderlijke combinatie van én een stevige rui én stormen die ervoor zorgden dat er fruit van de bomen viel én vruchtval net voor de pluk vanwege de hoge temperaturen, hebben geleid tot een oogst die misschien wel de helft minder zou kunnen zijn dan vorig jaar. “Dan is prijsvorming heel belangrijk.”

René Laan van Stoker Organica ziet dat er meer vraag dan aanbod is in het biologisch hardfruit.

Handel mondjesmaat
René stelt vast dat waar de programma’s gewoon doorlopen, de handel in peren maar heel mondjesmaat is. Hij ziet dat de trage handel deels voortkomt uit de export – die pas op gang komt als de lokale voorraden op zijn – en doordat peren worden aangeboden onder wat René gezien de omstandigheden een reële marktprijs vindt. Hetzelfde geldt voor de Belgische hardfruitoogst, waarvan de handelaar aangeeft dat die traditioneel altijd iets eerder op de markt wordt gebracht dan de Nederlandse. “Kortom: de handel heeft nu nog een andere stroom. Zodra die is opgedroogd, is Nederland traditioneel gezien pas aan de beurt in de bio-peren.”

Ondanks het streven naar een goede prijsvorming voor de peren, erkent René dat er een grens is. “Je kunt niet oneindig omhoog gaan en, omdat je de helft hebt van vorig jaar, het dubbele vragen. Want dan kan de consument het niet betalen en verkoop je niets.” Bij de prijsvorming neemt Stoker Organica de prijs die de teler krijgt per kilo als uitgangspunt.

Nooit te veel
Ondanks de hogere prijzen voor peren, merkt René niet dat de afzet ervan stokt. “Ik lees ook dat de bio-afzet door de inflatie soms moeilijk is, maar mijn verkoopcijfers zeggen iets anders.” Hij geeft aan dat export daarin onder meer een belangrijke rol speelt. “In Nederland worden veel meer appelen dan peren gegeten. Maar we hebben hier een goed klimaat om Conference te telen en de vraag daarnaar in de landen om ons heen is heel hoog. Daar hebben we nog nooit te veel van gehad. Integendeel, ik ben hard op zoek naar biologische Conference-peren. De vraag is vele malen hoger dan het aanbod.”

Desondanks lijkt het areaal biologisch hardfruit in Nederland niet hard te groeien. René wijt het deels aan de driejarige omschakelperiode die voor een teler een flinke investering vergt en financieel soms lastig te overbruggen blijkt. “Dan heeft de teler wel de kosten per kilogram van bio, maar de opbrengst is niet altijd die van een biologische teler. Vaak gaat het zo dat het in-omschakeling-fruit pas op de markt komt, als het bio-fruit op is. De vraag is naar bio en niet naar in-omschakeling, maar omschakelfruit is in ieder geval meer in de richting van bio dan gangbaar of een ander keurmerk. Het wordt daarom op dat moment wel als het beste alternatief gezien, maar wordt over het algemeen minder betaald.” Hij is er dan ook een voorstander van om de financiële boost van 50 miljoen euro waarmee de overheid voornemens is de biologische sector te ondersteunen, onder andere in te zetten om die drempel deels weg te nemen.

Goed antwoord
Want René vindt het belangrijk dat de biologische sector groeit. “Op alle belangrijke vraagstukken die er momenteel spelen, biedt biologische teelt een heel goed antwoord. Het is een bekend concept dat in de Europese wet is vastgelegd en waarvan bewezen is dat het goed werkt.” Daarbij maakt de handelaar onderscheid tussen bio en de nieuwe keurmerken die op de markt verschijnen zoals bijvoorbeeld PlanetProof of Regeneratief. “Alle nieuwe keurmerken die erbij komen, is meer van hetzelfde. Vaak zie je dat daar partijen achter zitten die heel bewust niet voor biologisch kiezen en een alternatief proberen neer te zetten. Gelukkig zien overheden steeds meer de waarde van biologisch.”

“Er is een essentieel verschil: het biologische keurmerk heeft in de wet verankerde controles die ervoor zorgen dat je als consument vertrouwen kunt hebben in de biologisch aangeboden producten. Het is het beste wat je kunt kopen. Het is duurder, maar eigenlijk is dit de prijs die het echt kost en alles wat daaronder zit, is te goedkoop. Waardoor achteraf daarvoor alsnog de prijs moet worden betaald in de vorm van herstelwerkzaamheden.”

Stoker Organica geeft aan dat de vraag naar appels direct bij de seizoensstart op gang kwam.

Economisch rendabel
Toch ziet René dat er nog veel communicatie richting de consument nodig is. Het is waar hij een andere bestemming voor de overheidsgelden ziet en de handelaar verwacht dat uitleg over biologisch gunstig kan zijn voor de afzet. “Er zijn veel vooroordelen over biologisch en het heeft van oudsher toch een bepaald imago. We gebruiken andere manieren van bestrijding waardoor je de natuur vele malen minder schade doet om hoogwaardig – het moet er wel gewoon mooi uitzien - fruit te telen.” Want, stelt de handelaar vast, biologische bedrijven zijn ook normale zakelijke ondernemingen. “Natuurlijk ben ik voor een beter klimaat en ik ben blij dat ik daar met biologisch voor een belangrijk deel de oplossing in ben, maar het kan niet als het niet economisch rendabel is.”

Dit artikel verscheen eerder in editie 10, 37e jaargang van Primeur. Zie hiervoor www.agfprimeur.nl.

Voor meer informatie:
René Laan
Stoker Organica BV
Noorderbaan 22
8256 PR Biddinghuizen
0321 331044
info@stokerorganica.nl
www.stokerorganica.nl