Op 16 november jl. heeft de algemene ledenvergadering van BoerenNatuur drie nieuwe bestuursleden benoemd: Marije Klever, Henk Smith en Theo Thewessen. De nieuwe bestuurders gaan alle drie met hun eigen expertise BoerenNatuur, de collectieven en de boeren helpen om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer nog effectiever en succesvoller te maken.

Henk Smith is akkerbouwer in Groningen en heeft met zijn vrouw ook het multifunctionele bedrijf Nieuwe Slagmaat in Bunnik met fruit, vleesvee, een boerderijwinkel en plukdagen. Hij heeft het ANLb in zijn DNA zitten: zowel op zijn akkerbedrijf, als op agrarische bedrijf van zijn vrouw, en in zijn bestuurlijke functies. Bij de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) is hij 14 jaar bestuurder geweest. Al zijn kennis over ANLb en natuurinclusieve landbouw zet Smith in om bij te dragen aan een groene agrarische sector.

BoerenNatuur is de koepelorganisatie van de 40 agrarische collectieven. Zij organiseren het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) met meer dan 11.000 boeren vanuit de overtuiging dat natuurinclusieve landbouw de bodem, het klimaat, het water, de natuur en het landschap op het agrarisch bedrijf en in de regio versterkt.

Bron: BoerenNatuur