Marktanalisten Christine Rampold en Tim Boenigk van Agrarmarkt Informations-Gesellschaft presenteerden feiten en cijfers over de biologische markt op het Bio-Fachforum. Het biologische areaal groeide in 2022 met 3,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. "Na de grote omschakelingsjaren in 2016 en 2017 zijn de groeipercentages voortdurend gedaald. In 2022 bedroeg het totale biologische areaal 1,8 miljoen hectare, wat overeenkomt met ongeveer 11% van de tuinbouwgrond. Om de doelstelling van 30% biologische tuinbouw in 2030 te halen, zou daar een jaarlijkse toename van 10 tot 11% bij moeten komen." De grootste biologische arealen in Duitsland zijn te vinden in Beieren, Brandenburg en Baden-Württemberg.


Tim Boenigk en Christine Rampold van AMI en Henning Niemann van KÖN

Daarnaast werd de marktsituatie voor biologische aardappelen en groenten gepresenteerd: in 2022 was er een toename van 7% in het totale biologische aardappelareaal, wat overeenkomt met 12.800 hectare, waarvan alleen al 10.900 hectare bestemd is voor consumptieaardappelen.

In het verkoopseizoen 2021 werden meer aardappelen geïmporteerd als gevolg van de hoge regenval. 2022 werd dan weer gekenmerkt door een zwakkere afzet van geïmporteerde producten door de betere kwaliteit van de opgeslagen aardappelen. Tegelijkertijd waren de Duitse producten vorig jaar ook langer beschikbaar. Terwijl in voorgaande jaren grote volumes biologische primeuraardappelen uit Egypte en Israël kwamen, worden ze nu voornamelijk uit Spanje en Portugal aangevoerd. Het importaandeel in 2021/2022 was 55%. In 2022/2023 daalde het aandeel weer met 12%.

In de periode van januari tot september 2023 was het aandeel biologische aardappelen dat door discounters werd verkocht 17,1% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, wat betekent dat 42% van alle verkochte biologische aardappelen nu door discounters wordt verkocht. Nog eens 34% wordt verkocht via grootwinkelbedrijven, 5 via speciaalzaken voor biologische voeding en nog eens 20% via andere verkooppunten.

Cijfers over biologische groenten
In 2022 bedroeg het areaal biologische groenten volgens Boenigk in totaal 17.560 hectare. Vergeleken met het recordjaar 2021 werd er 500 hectare minder geteeld, wat overeenkomt met de afname van het areaal peulvruchten. 50% van het biologische groenteareaal wordt gegenereerd in Beieren, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Procentueel gezien zijn de grootste biologische arealen te vinden in Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern en Saksen met 30%. De meest geteelde producten zijn wortel- en knolgewassen, die ongeveer een derde van het totale areaal beslaan, gevolgd door blad- en stengelgroenten met ongeveer een kwart van het totale areaal. In principe is het areaal voor alle gewassen stabiel gebleven.

Het aandeel van geïmporteerde vruchtgroenten, zoals paprika, komkommer en tomaat, bedroeg bijna 90%. Het aandeel van Duitse biologische uien en wortelen neemt echter toe. In het verkoopseizoen 2020/2021 was het aandeel van geïmporteerde uien nog 40%, terwijl dat in 2022/2023 nog maar 36% was. Met 130.000 ton zijn biologische vruchtgroenten de meest verkochte groenten. Over het geheel genomen is er echter een daling in de vraag van 3,5% voor alle soorten groenten.

Grote biologische groei bij discounters
Discounters vestigen zich steeds meer in de biologische sector. Hun marktaandeel in de biologische groentesector is immers ongeveer 48%. Supermarkten staan op de 2e plaats met een marktaandeel van 32%. De groei van de discounters zou echter ten koste gaan van gespecialiseerde retailers in biologische voeding en andere verkooppunten zoals de weekmarkt. In het lopende jaar was er een daling in de vraag naar vruchtgroenten en sla, wat voornamelijk te wijten was aan de aanbod- en prijssituatie. De verkoop van producten als asperges en uien steeg met respectievelijk 32% en 22%.

Het areaal biologische wortelen is sinds 2021 stabiel gebleven op ongeveer 3.000 hectare. In termen van oogstvolume was 2021 een sterk jaar voor wortelen. 2022 was opnieuw erg zwak vanwege de droogte. Het importaandeel bedroeg 35%, verdeeld over Nederland, Spanje, Denemarken en andere landen. In het lopende jaar waren er ook tekenen van prijsdalingen door hogere volumes. "Consumenten hebben zich dit gerealiseerd: de enorme prijsstijgingen waren ook merkbaar voor klanten. In de handel hebben de prijzen zich echter weer gestabiliseerd op een normaal niveau." Biologische wortelen worden voornamelijk geïmporteerd uit Nederland en Spanje, hoewel het aandeel van de import lager is dan in voorgaande jaren.

Voor biologische uien steeg het areaal tussen 2021 en 2022 met 12% tot 1.600 hectare. Over het geheel genomen was er echter een relatief stabiele toename van de oogstvolumes met 7% ten opzichte van het voorgaande jaar. De droogte in 2022 had niet al te veel invloed op de uien, omdat er ook veel geïrrigeerd kon worden. In 2021/2022 was het importaandeel van biologische uien 36%, voorheen ruim 40%. Het grootste deel van de import komt uit Nederland. Oorspronkelijk was het prijsniveau stabiel op € 75,00/100 kg in de pakstations. Koude, natte omstandigheden in de lente, moeilijkere zaaiomstandigheden, enz. leidden tot uitgestelde oogsten en een bijbehorend tijdelijk tekort in de aanvoer, wat ook wordt weerspiegeld in de prijzen als de volumes toenemen. De consumentenprijzen voor uien waren echter redelijk stabiel.

Voor meer informatie:
www.ami-informiert.de