Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Jan Plagge, voorzitter IFOAM Organic Europe:

"NGT-voorstel een stap terug voor bioveiligheid, keuzevrijheid en consumenteninformatie"

IFOAM Organics Europe beschouwt het voorstel van de Commissie om 'Nieuwe Genomische Technieken' (NGT's) te dereguleren als misplaatst, gevaarlijk voor de Europese zaadautonomie en een afleiding van de agro-ecologische oplossingen die nodig zijn om de landbouw naar duurzaamheid te brengen. De biologische beweging dringt er bij leden van het Europees Parlement en regeringen op aan om te handelen om de vrijheid van boeren en consumenten te beschermen om geen producten van genetische manipulatie te gebruiken of te kopen, en om monopolisering van genetische bronnen door middel van patenten te voorkomen.

Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe, zegt: "Het vrijstellen van bepaalde NGT's van risicobeoordeling, traceerbaarheid en etikettering is een stap terug voor bioveiligheid en consumenteninformatie, en zal waarschijnlijk geen enkel voordeel opleveren voor duurzaamheid. Dit voorstel is eerder een enorme versneller voor een lucratief bedrijfsmodel van de biotechnologische en chemische industrie. Het lijkt erop dat de Europese Commissie helaas misleidende beloften van de industrie en hun zakelijke belangen heeft gevolgd voordat ze de gevaarlijke mazen in het raamwerk van patentrechten heeft gedicht. Dit is een slechte dag voor het Europese model van een diverse landbouw- en veredelingsector. De biologische beweging roept de Raad en het Parlement nu op om ten minste de traceerbaarheid van genetisch gemodificeerde organismen in de hele productieketen te handhaven, een rechtsgrondslag te creëren voor maatregelen om coëxistentie te garanderen en consumenten te informeren."

Hij voegde eraan toe: "Consumenten willen weten hoe hun voedsel wordt geproduceerd en verwachten dat biologische productie plaatsvindt zonder gentechnologie. Op het gebied van duurzaamheid heeft de biologische landbouw een voortrekkersrol gespeeld bij de overgang van onze landbouwsystemen naar praktijken die goed zijn voor de biodiversiteit en de gezondheid van de planeet. Maar het succes van onze beweging hangt af van het vertrouwen van de consument, en traceerbaarheid en etikettering van alle GGO's is essentieel om de biologische markt en de reputatie van biologische producten te beschermen."

IFOAM Organics Europe betreurt dat het voorstel over genetische manipulatie geen op bewijs gebaseerde en systematische aanpak van de landbouw ondersteunt. Het is eerder een poging om het voorzorgsbeginsel op te offeren om plaats te maken voor technologische oplossingen met onbewezen voordelen en potentiële onbedoelde effecten en risico's.

Hoewel het voorstel NGT's uitdrukkelijk verbiedt in de biologische productie - in overeenstemming met het standpunt van de biologische voedsel- en landbouwsector dat NGT's niet mogen worden gebruikt in de biologische productie - biedt het geen duidelijke basis om GGO-vrije en biologische productie te beschermen met coëxistentiemaatregelen, noch om te zorgen voor een eerlijke verdeling van risico's en lasten.

Reactie Marian Blom
Marian Blom, vicevoorzitter van de raad van bestuur van IFOAM Organics Europe en projectleider kennis en innovatie bij Bionext, reageert als volgt: "Wat betreft consumenteninformatie en hun keuzevrijheid lijkt de Commissie besloten te hebben om tegemoet te komen aan het scepticisme van de burgers door ofwel de etikettering van eindproducten voor NGT-planten uit categorie 1 uit te bannen, zodat consumenten niet kunnen weten of een product GGO's bevat of niet, ofwel de industrie de mogelijkheid te geven om vrijwillig aanvullende informatie toe te voegen voor NGT-planten uit categorie 2. Dit gebrek aan etikettering en de afhankelijkheid van optionele vermeldingen zal de transparantie verminderen, 'greenwashing' mogelijk maken en greenwashing mogelijk maken en consumenten nog meer in verwarring brengen."

Het voorstel komt een paar dagen nadat de Europese biologische beweging een resolutie aannam om biologisch GGO-vrij te houden ten gunste van een systeemgebaseerde aanpak van innovatie. In haar resolutie bevestigt de beweging opnieuw de eis van biologische kwekers, boeren, verwerkers, certificeerders, handelaren en detailhandelaren om hun keuzevrijheid te behouden om GGO-vrij te blijven, met inbegrip van GGO's die zijn afgeleid van nieuwe genomische technieken (NGT's).

De biologische beweging roept Europarlementariërs en lidstaten op om ervoor te zorgen dat principes van risicobeoordeling, traceerbaarheid en consumentenetikettering worden toegepast op alle GGO's, inclusief gewassen die zijn afgeleid van gen-editing.

Technische details
Voor 'categorie 1 NGT-planten' wordt de verplichte traceerbaarheid over de gehele productieketen afgeschaft en vervangen door ontoereikende bepalingen voor een openbaar register en zaadetikettering, die slechts minimale transparantie bieden op kweek- en landbouwniveau. Hierdoor kunnen geen echte coëxistentiemaatregelen worden genomen, die afhankelijk zijn van de verplichte traceerbaarheid van marktdeelnemer tot eindverbruiker.

De transparantiebepalingen voor deze gewassen zouden de economische en administratieve last van het garanderen van GGO-vrije productie, met inbegrip van extra identificatie, controles en tests, volledig bij de marktdeelnemers leggen die er geen gebruik van wensen te maken, zonder dat zij daarvoor de juiste basis hebben.

Een ander punt van zorg is dat zowel voor NGT-planten van categorie 1 als van categorie 2 nationale opt-outs verboden zijn, waardoor de lidstaten niet langer kunnen beslissen wat er op hun grondgebied wordt geteeld. Vooral voor categorie 2 NGT-planten, waar de lidstaten verplicht zijn nationale coëxistentiemaatregelen te nemen, is dit een opvallende tegenstrijdigheid.

Voor meer informatie: www.organicseurope.bio

Publicatiedatum: