Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Barth-Misset Fonds financiert opnieuw vier innovatieve projecten

Een praktijkexperiment met vrijloopkraamhokken voor zeugen én een met een strostal voor varkens, een pilot met wroetgelegenheid voor gespeende biggen in de buitenuitloop, en de realisering van instructievideo's over koeien: dat zijn in kort bestek de projecten die het Barth-Misset Fonds bij de fondsronde voor financiering heeft geselecteerd. Het bestuur van het Fonds heeft dit 18 juni 2023 met trots bekendgemaakt.

Voor de inmiddels zesde financieringsronde van het Barth-Misset Fonds kwamen 38 aanvragen binnen. Het thema was dit jaar voor de tweede keer 'Beter Boeren: voor milieu, boer en dier'. De adviesraad van het Fonds koos uit alle aanvragen zes projecten die doorgingen naar de tweede ronde. Van de zes aanvragers kregen er vier gisteren te horen dat hun projecten gehonoreerd zijn.

Werpen en kramen
Circulaire boerderij De Goed Gevulde krijgt € 50.000 voor een praktijkexperiment met een strostal voor varkens. In de 'goed gevulde strostal' leven zeugen in een vast groepsverband met buitenuitloop. Ze werpen en kramen in dezelfde ruimte. De eerste weken na de worp wordt de stal met een modulair hekwerk of strobalen in compartimenten verdeeld, daarna kunnen de zeugen en biggen mengen. De Goed Gevulde heeft goede partners aan zich weten te binden, waaronder mensen met brede ervaring in de gangbare veehouderij, en doet actief aan educatie en kennisdeling. Het bestuur van het Barth-Misset Fonds vindt dit een goed en veelbelovend initiatief en is blij het financieel te kunnen steunen.

Luchtkwaliteit
Voor de bouw van vier vrijloopkraamhokken met dagontmesting krijgt De Hoeve Innovatie € 24.000 van het Barth-Misset Fonds. Dergelijke hokken, zo oordeelt het bestuur, leveren naar verwachting een grote bijdrage aan het welzijn van zeug en biggen, zijn goed voor het milieu en realiseerbaar voor varkenshouders. Het bestuur vindt het positief dat het project wordt uitgevoerd binnen de gangbare varkenshouderij. Door de dagontmesting zal de ammoniakuitstoot minder worden en de luchtkwaliteit in de stallen verbeteren. Als dit project duidelijk maakt dat het idee ook toepasbaar is in de grootschalige varkenshouderij, zal dat naar verwachting een gunstig effect hebben op de doorwerking ervan in de sector.

Individuele dieren
De Vakbond voor Dieren gaat in samenwerking met taalwetenschapper Leonie Cornips en Cow Signals instructievideo’s maken, die veehouders ondersteunen in het nog beter opmerken van onbehagen en welbehagen bij hun koeien. Wetenschappelijk onderzoek van Cornips heeft tot nu toe geresulteerd in twaalf specifieke loeigeluiden van koeien die door haar zijn opgenomen, beschreven en waaraan betekenissen zijn toegekend. De Vakbond voor Dieren wil de resultaten gebruiken om meerdere instructievideo's te maken waarin telkens één geluid centraal staat. Deze worden onderdeel van de opleiding Dier in een Duurzame Samenleving van Hogeschool Inholland en beschikbaar gesteld aan andere opleidingen en boeren(organisaties). Het Barth-Misset Fonds steunt dit innovatieve project met € 50.000,- Het bestuur vindt het prijzenswaardig dat het project uitgaat van het individuele dier en dat er in de opzet rekening is gehouden met de uitrolbaarheid naar andere dieren.

Betere uitloop
Varkenshouderij Rodebeek Livar krijgt € 20.000 voor een pilot met wroetgelegenheid voor gespeende biggen in de buitenuitloop. Door sturing van het mestgedrag en door gebruik te maken van een mestschuifsysteem combineert Rodebeek Livar positief dierenwelzijn met een beter milieu. Het bestuur heeft daarnaast veel waardering voor het feit dat Rodebeek Livar iets wil doen aan de allesbehalve goede uitloop die biologische varkens en BLK-*** varkens nu doorgaans hebben. Het bedrijf combineert wroetgelegenheid met buitenuitlooop en deze combinatie is op dit moment geen voorwaarde voor BLK3*, noch voor de biologische varkenshouderij. De uitkomsten van het onderzoek zijn, zo oordeelt het bestuur, waarschijnlijk ook interessant voor andere varkenshouders.

Volgende ronde
De volgende financieringsronde van het Barth-Misset Fonds opent in februari 2024. Deadlines voor de eerste en de tweede ronde zullen begin januari 2024 bekendgemaakt worden via de website van het fonds. Daar zijn ook de voorwaarden voor deelname en voor projectfinanciering te vinden.

Publicatiedatum: