Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
"Proberen drempels te verlangen om bio-bedrijfsvoering te stimuleren"

Kruisbestuiving tussen gangbaar en biologisch

"We kunnen nog veel leren van elkaar door kennis uit te wisselen tussen alle initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom wij aanhaken, vertelt Maaike Raaijmakers, projectleider bij Bionext. Bionext is sinds kort partner van Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. 

Wat zijn de raakvlakken tussen biologische en natuurinclusieve landbouw?

"Biologische landbouw is een grondgebonden landbouwsysteem, waarin samenwerken met de natuur centraal staat. Wij zien biologische landbouw als een vorm van natuurinclusieve landbouw. Uit onderzoek blijkt dat de biodiversiteit op biologische bedrijven gemiddeld 30% hoger ligt. In de veehouderij zijn het onder andere de kruidenrijke graslanden die zorgen voor meer biodiversiteit. En ze bevorderen ook nog eens de gezondheid van het vee. Dit zijn positieve ontwikkelingen die gangbare ondernemers kunnen inspireren. Tegelijkertijd staan veel biologische ondernemers open voor nieuwe ontwikkelingen, die de biodiversiteit op hun bedrijf verder kunnen vergroten. Zo is er nu veel aandacht voor agroforestry.’"

Wat is voor Bionext de belangrijkste reden om aan te sluiten bij ons platform?

"Onze projecten zijn gericht op het stimuleren van de groei en verdere verduurzaming van de biologische landbouw. De ambities van het Platform op het gebied van natuurinclusieve landbouw sluiten hier goed bij aan. Binnen het platform werken boeren ook aan een betere bodemvruchtbaarheid en meer biodiversiteit. Op dit vlak kunnen wij veel van elkaar leren."

Wat doen jullie in de provincie Gelderland?

"Wij willen bij Gelderse melkveehouders een biologische bedrijfsvoering stimuleren. Hiervoor proberen we de drempels te verlagen. Bijvoorbeeld door gangbare melkveehouders die overwegen om biologisch te gaan werken een keukentafelgesprek aan te bieden."

"We werken hiervoor samen met Kees Water van adviesbureau Ekopart. Met behulp van een Quickscan onderzoekt hij hoe kansrijk de omschakeling voor een bedrijf is en welke aanpassingen eventueel nodig zijn. Hij kijkt dan onder andere naar de stal, de hoeveelheid grond en de afzetmogelijkheden. Bedrijven die daadwerkelijk willen overstappen naar een biologische bedrijfsvoering bieden we een omschakelcursus aan."

Waar kunnen wij elkaar versterken?

"Naast gelijkgestemde ambities kent het Platform een groot aantal partners en projecten, waarmee we graag willen samenwerken. Met sommige organisaties doen we dat nu al. Het belangrijkste doel is om kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo zijn de Gelderse biologische melkveehouders vorig jaar op bezoek geweest bij proefboerderij de Marke. Daarnaast organiseren we in samenwerking met het GAJK een netwerkbijeenkomst, waarin biologische en gangbare melkveehouders met elkaar in gesprek gaan over natuurinclusieve landbouw."

"Het Platform kent vele initiatieven en bundelt veel kennis op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Deze kennis kan volgens ons een belangrijke kruisbestuiving opleveren tussen biologisch en gangbaar. Denk daarbij ook aan andere vormen van natuurinclusieve landbouw, zoals agroforestry. Ook zien we grote meerwaarde in uitwisseling van kennis met de andere initiatieven binnen het platform. Samen leveren we een bijdrage aan een verdere verduurzaming van (biologische) landbouw in Gelderland."

Bron: Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Publicatiedatum: