Skal wijzigt tarieven per 1 januari

Per 1 januari 2023 stijgen de meeste bijdragen en tarieven van Skal. Daarnaast daalt de toezichtsbijdrage voor de ‘verkoop aan consumenten’ locaties (VaC-locaties), en is er een generieke verlaging op de toezichtbijdrage voor alle exploitanten met uitzondering van de VaC-locaties.

De tariefsverhogingen zijn gebaseerd op het stijgen van de jaarlijkse kosten en een toename van de toezichthoudende taken. De certificatiekosten stijgen vooral door het invoeren van de nieuwe Europese biologische verordening, als ook de introductie van het Europese biologische certificaat.

Stijgingen
verrichtingen +3,8%;
jaarbijdrage +25% (categorie: reguliere bedrijven);
jaarbijdrage +10% (categorie: klein biologische bedrijven);
certificatiebijdrage +25% (categorie: reguliere bedrijven);
certificatiebijdrage VaC-locaties +10%;
toezichtbijdrage exploitanten hoog risico +25%.

Verlaging
toezichtbijdrage VaC-locaties minus 10%;
generieke verlaging € 24 alle exploitanten landbouw en verwerking, uitgezonderd VaC-locaties.

Doorberekenen van kosten
Skal is een stichting zonder winstoogmerk en wordt voor ongeveer 30% gefinancierd door het ministerie van LNV. De overige 70% zijn inkomsten uit jaarbijdragen, inspecties, herinspecties, ontheffingen, productiespecificaties en dergelijke bij bedrijven. Deze bedragen worden via zogenaamde ‘retributies’ bij de biologische sector in rekening gebracht.

Toelichting tariefwijziging
De Skal-tarieven worden jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen in het toezicht houden en certificeren. Op de website (Tarievenpagina) staat een toelichting over de tariefwijziging in 2 tabellen uitgewerkt. Eén tabel met hierin de tarieven 2022/2023 per tarief in euro’s. In de tweede tabel de impact aangegeven van de tariefwijziging 2023 op de jaarlijkse kosten per bedrijf per doelgroep.

Bron: Skal


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven