Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Europese Commissie keurt Nederlands Nationaal Strategisch Plan goed

De Europese Commissie heeft het Nederlandse Nationaal Strategisch Plan (NSP) goedgekeurd, als laatste van de 27 EU-lidstaten. Het NSP beschrijft hoe het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) er uit gaat zien na de jaarwisseling.

LTO is tevreden dat de formele goedkeuring er nu eindelijk is. Nu moet de aandacht naar goede voorlichting door de overheid, stelt de belangenbehartiger in een reactie. Met de inmiddels complexe regeling zitten vele agrarisch ondernemers namelijk met praktische vragen.  Zij kunnen van 1 maart tot 15 mei hun aanvraag indienen.

Na vele jaren voorbereiding gaat het nieuwe GLB nu van start. Veel boeren zitten echter nog met praktische vragen. LTO vraagt van de overheid om goede voorlichting zodat iedere boer en tuinder weet waar die aan toe is en welke keuzes gemaakt moeten worden. Daar waar nodig, moeten er tijdig wijzigingen in het NSP aangebracht worden. Brussel biedt de ruimte om jaarlijks aan te passen.

GLB-budget
Het nieuwe GLB gaat vanaf 1 januari 2023 gelden. De goedkeuring in Brussel kwam dus geen dag te laat. LTO is tevreden dat deze hobbel nu eindelijk genomen is. De oorspronkelijke GLB-voorstellen dateren van 2018 en het hele proces loopt totaal al bijna vijf jaar. LTO heeft gedurende dit proces gepleit voor behoud van budget, behoud van een basispremie als inkomensvangnet voor agrariërs en de mogelijkheid voor ieder die dat wil om mee te doen aan de nieuwe ecoregeling en het agrarisch natuurbeheer. Uiteindelijk is het GLB-budget iets gedaald, maar veel minder dan wat de Nederlandse regering in de Europese budgetonderhandelingen voor ogen had.

Ecoregeling
LTO pleitte ook voor een simpel keuzemenu in de ecoregeling. De uiteindelijke regeling is veel ingewikkelder geworden. Hier ligt een duidelijke taak aan de overheid om met goede voorlichting te komen. LTO krijgt namelijk wekelijks tientallen vragen die nog lang niet allemaal goed beantwoord kunnen worden. Dat komt onder andere omdat het mestbeleid het GLB mede beïnvloedt.

Iets makkelijker instap in 2023
De tijdsdruk en grote complexiteit zorgen ervoor dat veel agrariërs niet tijdig weten wat er van hen verwacht wordt als ze mee willen doen aan het nieuwe GLB. Er is al veel gezaaid en geplant, en de planning voor 2023 is grotendeels gemaakt. LTO heeft er voor gelobbyd dat er voor bepaalde basiseisen (3 of 4% van het bouwland uit productie, vruchtwisselingseisen) een jaar uitstel kwam. Bovendien is de drempel om mee te doen aan de ecoregeling iets verlaagd in 2023. Minister Adema heeft toegezegd dat 2023 een “leerjaar” wordt: dus geen kortingen maar uitleggen.

Bron: LTO Nederland

Publicatiedatum: