Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Zaterdag 1 oktober bij Warmonderhof

Actualiteit maakt themadag over duurzaam bodembeheer urgent

Bodembeheer en klimaatrobuustheid staan hoog op de landbouwagenda's. Koolstofopslag in de bodem wordt vanuit CO2 gestimuleerd, maar voor de boer is met name de bodemverbetering die er mee gepaard gaat interessant. De Themadag duurzaam bodembeheer is een brede oriëntatie op alle aspecten die samen tot duurzaam bodembeheer leiden. Zaterdag 1 oktober 10.00 uur, Warmonderhof Dronten.

Trainer Ruud Hendriks is docent bodemvruchtbaarheid bij Aeres MBO Dronten Warmonderhof en practor Kringlooplandbouw namens Aeres MBO. De themadag wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Wat maakt dat de themadag aangeboden kan worden voor € 25,00 per persoon, inclusief koffie/thee en lunch.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Organische stof en koolstof - Welke functies heeft organische stof kwantitatief en kwalitatief. Hoe verhoudt bodemopbouw zich tot de klimaatdiscussie rond CO2 vastlegging? Wanneer wordt het financieel aantrekkelijk.
  • Mechanisatie - Van een trend naar steeds zwaardere mechanisatie is er een kentering naar lichtere bewerking. Lichtere machines, tot robots aan toe, ondiepere bodembewerking met de ecoploeg, Niet Kerende Grondbewerking, rijpadensysteem, grote wielafstand. In welke mate draagt elk onderdeel bij aan een betere bodem
  • Toevoegmiddelen en meststoffen - De tendens van biologisch en duurzaam werken levert een scala aan middelen op die bodemverbeterend kunnen zijn. Meststoffen, bacteriën, schimmels, fermentatie.
  • Bemesting in de toekomst - Kunstmest wordt duurder en de beschikbaarheid staat onder druk. Parallel daaraan zal ook de beschikbaarheid van organische mest afnemen als gevolg van afnemende veehouderij (koeien, varkens en kippen). Reststromen nemen de rol over, maar tot in hoeverre is dat realistisch? Wat levert de inzet van humane mest aan voor- en nadelen?

Van tevoren wordt geïnventariseerd welke vragen er bij de deelnemers zijn, zodat die ook voorbereid de ruimte kunnen krijgen. De themadag kan opgevolgd worden met een driedaagse training Duurzaam bodembeheer, waarbij dieper wordt ingegaan op bovengenoemde zaken, en waarin meer ruimte is voor het bespreken van eigen ontwikkelingsvragen.

Aanvang: 10.00 uur. Wisentweg 12 te Dronten.

Voor meer informatie en tickets: www.warmonderhoftrainingen.nl 

Publicatiedatum: