Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Douwe Monsma: "Gereserveerd optimistisch, hopelijk komt er snel een voorstel"

Minister gaat onderzoeken of bio-boeren kunnen worden ontzien bij stikstofaanpak

Tholen - Stikstofminister Christianne van der Wal heeft toegezegd te gaan onderzoeken of biologische boeren kunnen worden ontzien bij de aanpak van de stikstofcrisis, meldt het AD na afloop van het overleg tussen natuurorganisaties en stikstofbemiddelaar Johan Remkes dat gisteren in Den Bosch plaatsvond. "Er zijn heel veel biologische boeren in Nederland die al jaren geleden de omslag hebben gemaakt. Zij stoten daardoor veel minder stikstof uit", zo zegt ze in een RTL-artikel. Namens Biohuis geeft Douwe Monsma aan 'gereserveerd optimistisch' te zijn over de toezegging van de minister.

Huiswerk
De natuurorganisaties zijn van mening dat het nodig is om boeren die al bezig zijn het anders te doen te steunen. Zo verdienen onder meer bio-bedrijven hulp. Het AD meldt dat een verzoek aan minister Van der Wal om de bio-boeren te ontzien door haar welwillend werd ontvangen. De komende tijd gaat ze onderzoeken hoe dat zou kunnen. "Dat is het huiswerk dat ik heb meegekregen", aldus de VVD-minister na afloop.

Voorlopers niet ontmoedigen
Voorafgaand aan het gesprek boden natuurorganisaties een brief aan met daarin hun belangrijkste punten. Hierin werd in het stukje 'Laat voorlopers niet in de steek' kort aandacht geschonken aan biologisch:

'Het is zeer bemoedigend dat een groeiende groep boeren zich op dit moment al inzet voor een duurzame landbouw, bijvoorbeeld door agro-ecologisch ondernemerschap, een biologische
bedrijfsvoering of succesvol weidevogel- en natuurbeheer. Deze voorlopers mogen door het beleid niet ontmoedigd worden en zijn essentieel als rolmodel en kennismakelaar voor alle boeren die de omslag nog moeten maken de komende jaren. Deze boeren kunnen hard geraakt worden als niet bij voorbaat duidelijk wordt gemaakt dat hun koers een voorbeeld voor de hele landbouwsector is.'

Tweede Kamer sprak zich al eerder uit
In een tweet benadrukt de minister dat het niet alleen gaat om biologische boeren maar ook over 'andere koplopers in de kringlooplandbouw binnen de gebiedsprocessen'. Eerder schreef ze in een brief aan de Tweede Kamer dat hun werkwijze bijdraagt aan de vermindering van stikstofuitstoot, dat het de waterkwaliteit verbetert
door verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest en dat het leidt tot meer biodiversiteit en een betere bodemkwaliteit. 

De Tweede Kamer sprak zich al eerder uit voor steun van biologische en natuurinclusieve bedrijven. Op initiatief van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot werd er op 28 juni een motie aangenomen om biologische en natuurinclusieve bedrijven te ondersteunen. Met het verzoek dat zij hun bedrijven zoveel mogelijk moeten kunnen voortzetten. "De uitwerking van de opgaven in de gebiedsprocessen biedt de ruimte om rekening te houden met agrarische ondernemers die al forse inspanningen op dit vlak geleverd hebben. Hier zal het kabinet conform de motie zoveel mogelijk ruimte aan bieden", schreef Van der Wal daarover.

Reactie vanuit Biohuis
Douwe Monsma reageert namens het Biohuis 'gereserveerd optimistisch' op de toezegging van de stikstofminister om de komende tijd te gaan onderzoeken of en hoe de biologische boeren kunnen worden ontzien in de aanpak van de stikstofcrisis. "Dat ze dit wil gaan onderzoeken is natuurlijk positief voor de biologische landbouw, maar of het kan is nog maar de vraag. Dit kwam in het gesprek met de boerenorganisaties onlangs helemaal niet naar voren. Ik weet dan ook nog niet precies wat ik er van moet vinden, dus ik ben gereserveerd optimistisch."

Douwe gaf in het verkennende gesprek tussen overheid en boeren helder aan hoe de huidige stikstofcrisis ook een aanzienlijk deel van de biologische bedrijven treft. "De Nederlandse landbouw zit al drie jaar op een stikstofslot. Ongeveer de helft van de biologische boeren zit volgens het beruchte kaartje in gebieden met hoge reductiepercentages." De penningmeester van Biohuis geeft aan blij te zijn dat de minister weet waar de biologische landbouw voor staat. "Dat is positief en het is natuurlijk mooi dat ze de moeite wil nemen om te bekijken wat de bio-landbouw kan betekenen in de transitie."

Hij benadrukt dat er op dit moment in het stikstofbeleid geen andere regels gelden voor biologisch dan voor gangbaar. "Dit kan wettelijk niet. Op het moment dat de minister toezegt dat ze wil gaan onderzoeken of biologisch een uitzondering kan worden op de bestaande regels, betekent dat dat de regels anders uitgelegd zouden kunnen worden dan dat tot nu toe gebeurd. En ik vraag me af of dat juridisch houdbaar is. Maar het is wel mooi dat ze het zo noemt en dat ze dit alles wil gaan onderzoeken. Hopelijk komt er snel een voorstel zodat de ondernemers weten waar ze aan toe zijn."

Voor meer informatie:
Biohuis
[email protected]
www.biohuis.org