Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Rabobank boekt nettowinst van €1.571 miljoen over eerste halfjaar 2022

De afgelopen maanden hebben gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne, problemen met de wereldwijde toeleveringsketens en het langetermijneffect van Covid-19 stevig ingewerkt op de economie. Deze veroorzaakten wereldwijd oplopende voedsel- en energieprijzen, een forse stijging van inflatie en sinds lange tijd weer renteverhogingen door centrale banken. In deze dynamiek wist Rabobank stabiele koers te houden en boekte over het eerste halfjaar van 2022 een nettowinst van € 1.571 miljoen, zo meldt de bank.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie
"De goede economische omstandigheden van begin dit jaar droegen positief bij aan onze halfjaarresultaten. Dit tij keerde echter na de onwettige Russische inval in Oekraïne. Het is een oorlog die een afschuwelijke impact heeft op het land en zijn burgers, die leven in de wreedheid van het geweld. Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk.

Dagelijks worden de wereldwijde effecten van de oorlog meer zichtbaar en beklemmend, en grijpen in op het dagelijks leven en werk van onze klanten. Ook factoren als de economische volatiliteit, de inflatie en de tekorten aan grondstoffen, middelen en personeel zijn van invloed. En dat in een tijd van grote transities: in klimaat en energie, in de verduurzaming van voedselproductie en naar een meer inclusieve samenleving. Het zijn mondiale vraagstukken, ze zijn complex en diep met elkaar verweven.

Rabobank heeft de ambitie om verandering aan te jagen. Bijvoorbeeld in Afrika, dat kampt met een tekort aan middelen om voedselgewassen te verbouwen. Het is cruciaal om dit te verhelpen om ernstige honger te voorkomen bij miljoenen mensen. Hiervoor zoeken we continu naar oplossingen en partnerschappen die bijdragen aan het duurzaam voeden van de wereld. Een andere ontwikkeling is dat onze Rabo Carbon Bank haar pilots heeft opgeschaald en de eerste carbon credits uit regeneratieve landbouw in Nederland heeft verkocht. Ook lanceerden we Carbon Insights in onze Rabo App, waar klanten de CO2-uitstoot van elke uitgegeven euro kunnen volgen, een noviteit in het Nederlandse bankenlandschap. Ook in de Nederlandse Food en Agri-sector, die wereldwijd toonaangevend is, stellen we ons ten doel onze klanten te helpen toewerken naar een landbouwsysteem dat past binnen de beperkingen van de planeet en de grenzen van ons land.

We hebben een roerig halfjaar achter ons liggen. Ik wil onze klanten bedanken voor hun vertrouwen in de bank, en mijn dankbaarheid uitspreken aan onze medewerkers, mijn collega's, over de hele wereld.”

Financiële prestatie
Rabobanks nettowinst over de eerste helft van 2022 bedroeg € 1.571 miljoen (H1 2021: 2.160 miljoen). De goede prestaties van het bankbedrijf over 2021 werden voortgezet in 2022 en droegen bij aan de solide financiële resultaten. De invloed van de oorlog in Oekraïne is zichtbaar in de kredietvoorzieningen, voornamelijk vanwege Rabobanks beslissing zich volledig terug te trekken uit Rusland. Dit negatieve effect werd gedeeltelijk gecompenseerd door een vrijval van ongebruikte Covid-19-voorzieningen. Netto resulteert het in een toevoeging aan de kredietvoorzieningen in de eerste helft 2022 van
€ 42 miljoen, wat overeenkomt met 2 basispunten van de gemiddelde leningportefeuille (ten opzichte van een vrijval van EUR 274 miljoen in de eerste helft van 2021).

Vergeleken met de sterk gestegen totale inkomsten door de economische rugwind in 2021, daalde de totale inkomsten met 3% over dit eerste half jaar. De rentewinst steeg met 7%, mede dankzij hogere volumes en de gestegen rente. Hoewel de stijgende rente leidde tot betere marges op spaargeld, bleef de margedruk op kredietverlening in het binnenlandse bankbedrijf voelbaar. De provisie- en commissie-inkomsten stegen door, voornamelijk door hogere inkomsten op betaalrekeningen en op beheerd vermogen. Rabo Investments wist de sterke prestaties in 2022 voort te zetten, onder de streep was het wel lager dan de uitzonderlijke prestatie van vorig jaar. De volatiele omgeving had een negatief effect op de waardering van aandelenbelangen en daarmee op de financiële resultaten. In dezelfde periode in 2021 droegen deze belangen nog positief bij aan de resultaten. De kosten waren 5% hoger, voornamelijk door capaciteitsuitbreidingen in het KYC- en IT-domein. Mede als gevolg van de hoge inflatie zal de druk op de kosten aanhouden, ondanks reeds genomen en aanvullende efficiëntiemaatregelen.

Rabobanks kredietportefeuille steeg met € 15,4 miljard tot € 432,6 miljard, deels door valutaeffecten. De Food & Agri-portefeuille nam met 10% toe tot € 113,2 miljard. De bank behoudt haar sterke positie op de Nederlandse hypothekenmarkt met een marktaandeel in nieuwe hypotheekproductie van 16% terwijl de hypotheekportefeuille licht steeg naar € 193,3 miljard. De toevertrouwde middelen van retail- en wholesale-klanten stegen met € 13,1 miljard.

Door lagere inkomsten en hogere kosten steeg de cost/income ratio naar 63,5% (H1 2021: 58,0%). Het rendement op eigen vermogen bedroeg 7,0% (H1 2021: 10,4%). Rabobanks risicogewogen activa stegen met € 39,6 miljard tot 251,5 miljard. Dit komt door reguliere groei van het bankbedrijf, de maatregel van DNB voor het aanhouden van een hogere buffer op hypotheken en door modellen die aangepast zijn aan EBA-richtlijnen. Rabobanks CET1-ratio daalde hierdoor tot 15,1% (2021: 17,4%), waarmee het resterende Bazel IV-effect naar verwachting verwaarloosbaar is. Met deze ratio blijft de bank ruimschoots boven haar kapitaalvereisten en haar ambitieniveau van >14%.

Update KYC
Eind 2021 kreeg Rabobank van De Nederlandsche Bank (DNB) de opdracht om tekortkomingen in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in haar Retail NL domein te verhelpen. DNB informeerde de bank destijds eveneens dat er een punitief handhavingstraject werd gestart. De uitkomst daarvan is Rabobank nog steeds onbekend. Het verhelpen van de tekortkomingen heeft de hoogste prioriteit. Daarom wordt voortdurend geïnvesteerd in Rabobanks Know Your Customer (KYC) domein, en verhoogt de bank haar inspanningen in het herstelprogramma. Dat gebeurt in de dynamische context van het hoge tempo van sancties tegen Rusland, krappe arbeidsmarktomstandigheden en nieuwe regelgeving. In het licht van deze ontwikkelingen die de voortgang beïnvloeden is DNB gevraagd om een verlenging van de deadline.

Vooruitblik
"De tijd van negatieve rente is voorbij, en daar zijn we blij mee vanwege de impact die het had op de spaarrekeningen van onze klanten", stelt Wiebe Draijer. "Echter, andere drukkende invloeden houden aan, zoals de geopolitieke spanningen, inflatie en de verwachte milde recessie die inwerken op ons dagelijks leven en de koopkracht van huishoudens. Bovendien zijn ze van invloed op het economisch klimaat waarin de bank opereert. Het is reden voor de bank om voorzichtig te blijven.

In juni publiceerde het kabinet de doelen voor reductie van stikstof in 2030, wat leidde tot nationaal debat en protest. Rabobank maakte kort daarop duidelijk dat ze de doelen voor reductie onderstreept, waarbij we aanvullend pleiten voor een integrale aanpak met waterkwaliteit, klimaat en overheidsplannen voor andere sectoren die moeten bijdragen. En er is perspectief voor Nederlandse boeren nodig, met name in de veehouderij. We zijn ervan overtuigd dat een regionale gebiedsgerichte aanpak, samenwerking en innovatie de sleutel zijn voor een transitie naar een duurzaam business model voor onze klanten. Samen met andere spelers in de keten willen we een onze rol spelen in het vinden van realistische en werkbare oplossingen en het realiseren van een vitaal en duurzaam Nederlands platteland en landbouwsector."

Bron: Rabobank

Publicatiedatum: