Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Luxemburgse regering komt landbouwsector tegemoet met steunmaatregelen

Het jaar 2021 was voor de Luxemburgse landbouw opnieuw onrustig: na de pandemie volgde de Oekraïne-crisis. De Luxemburgse regering is de sector daarom tegemoet gekomen met specifieke steunmaatregelen. Aan de andere kant legt de Luxemburgse regering de agrofood-sector ook zeer ambitieuze doelstellingen op. De landbouwproductie kende in 2021 soms sterke schommelingen.

Steunmaatregelen ter compensatie van de gevolgen van de Oekraïne-crisis
Net als elders in de Europese Unie voelt ook de Luxemburgse landbouw de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De Luxemburgse regering heeft daarom op 20 mei 2022 een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen om zo de veerkracht van de agrofoodsector te versterken:

  • Garantiestelling op bankleningen van agrofoodbedrijven om zo hun liquiditeitsbehoeften te lenigen.
  • Tussen half mei en eind juli 2022 verlaging van de verkoopprijs van landbouwdiesel.
  • Financiële steun aan producenten via de landbouwcrisisreserve in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In ruil engageren landbouwers zich tot de toepassing van milieu- en klimaatvriendelijke productiemethoden.
  • Compensatie voor de hogere energie-, meststoffen- en andere inputprijzen met een maximum van €35.000 per onderneming.

Ambitieus agrofoodbeleid
Op het gebied van landbouwbeleid heeft Luxemburg zich in het recente verleden ambitieus getoond met het verbod op glyfosaat sinds 1 januari 2021 en met de doelstelling van 20% biologisch areaal tegen 2025. En vanaf midden 2023 neemt Luxemburg wederom een koploperspositie in, maar dit keer in de retail (naar Frans voorbeeld): vanaf dan mogen groenten en fruit met een gewicht van minder dan 1,5 kg niet meer verpakt worden in plastic.

De Luxemburgse consument heeft qua voedsel een voorkeur voor lokaal, seizoensgebonden en korte keten.

Aangezien ook de kosten van de landbouwproductiemiddelen in 2021 sterk stegen (+9,5%), daalde het reële inkomen van de landbouwer (-5,3%).

Biologische landbouw
Biologische landbouw registreerde een sterke groei, maar officieus wordt erkend dat de doelstelling voor 20% biologisch areaal tegen 2025 niet realistisch is. In totaal nam het aantal biologische landbouwbedrijven toe met 10,5% tot 126 bedrijven, goed voor 6,7% van het totale aantal bedrijven. Het biologische areaal nam toe met 13,3% tot 6.938 ha, of te wel 5,2% van het totale landbouwareaal.
Structuur van de landbouwbedrijven
In totaal telde Luxemburg in 2021 1.869 landbouwbedrijven die tezamen 132.811 ha grond bewerkten.

De agrarische beroepsbevolking omvatte 3.521 FTE, waarvan 68% uit gezinsleden bestond en 32% uit externe arbeidskrachten. Het aandeel van deze laatste groep is stijgende.

De gemiddelde omvang van een Luxemburgs landbouwbedrijf bedroeg in 2021 71 ha.

Bron: Agroberichten Buitenland

Publicatiedatum: