Op 1 oktober 2021 heeft Skal Biocontrole de bio-certificaten van DFInternational en DFI Food Sourcing uit Sas van Gent en IJzendijke (Zeeland) ingetrokken. Deze twee bedrijven zijn importeurs en groothandels in onder meer granen, zaden, peulvruchten, kruiden, specerijen, groenten, fruit, oliën en vetten. Skal heeft van alle aanwezige voorraden de bio-status ontnomen en heeft 109 productpartijen gedecertificeerd.

Achtergrond bij de decertificatie van de bedrijven
Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Den Bosch van 12/01/2021, waarbij de rechtbank 'zeer zorgelijke constateringen' deed over de bedrijfscultuur, heeft Skal gerichte inspecties uitgevoerd bij de 5 bedrijven uit de Doens-groep die over een bio-certificaat beschikten. Bij het onderzoek constateerde Skal dat de bedrijven uit de Doens-groep zodanig onderling zijn verweven dat deze te beschouwen zijn als één geheel. Omdat de 3 andere bedrijven uit de Doens-groep zich vrijwillig bij Skal laten hebben uitschrijven, zijn alleen tegen de 2 bedrijven die resteerden, DFInternational en DFI Food Sourcing, besluiten genomen.

Skal heeft geconstateerd dat er systematisch voor werd gekozen om bepaalde analyseresultaten niet te delen met zowel afnemers als toezichthouders Skal en de NVWA. De bedrijven bleken gedurende de onderzochte periode van 5 jaren structureel verzuimd te hebben residumeldingen te doen, hoewel er in zeer grote aantallen productpartijen residuen waren gevonden van in de biologische productiemethode niet-toegestane stoffen. Ook bleek dat zij een groot deel van deze niet-gemelde partijen wel als biologisch verhandelden.

Op grond van deze omstandigheden, is Skal tot de conclusie gekomen dat de biologische status van grote hoeveelheden producten niet kon worden gegarandeerd, de bedrijven zich hebben onttrokken aan het toezicht van Skal en er sprake is van diverse kritieke afwijkingen.

Op basis van de in artikel 21 lid 7 jo artikel 10 lid 5 van het Skal-Reglement certificatie en toezicht (R11) neergelegde beleidsregel, publiceert Skal een mededeling over de intrekking van een bio-certificaat in beginsel op haar website nadat het besluit om de certificaten in te trekken onherroepelijk is geworden. Skal is in dit geval echter eerder overgaan tot het publiceren van de mededeling over de intrekking van de certificaten, omdat bij controles op de naleving van het besluit van 1 oktober 2021 is gebleken dat in ieder geval DFI Food Sourcing zich niet aan dit besluit houdt.

DFI Food Sourcing heeft na het besluit van 1 oktober 2021 14:00 uur, geprobeerd om 8.814.195 kilogram van haar op dat moment niet meer biologische voorraad met verwijzing naar de biologische productiemethode aan een Nederlandse marktdeelnemer en aan een Belgische marktdeelnemer te verkopen of te leveren. Daarbij wilde DFI Food Sourcing als een 'handelsagent' van de Belgische marktdeelnemer, de voorraden die van DFI Food Sourcing zijn en die beweerdelijk aan de Belgische marktdeelnemer waren verkocht, als biologische (blijven) verkopen.

Skal heeft geconstateerd dat DFI Food Sourcing zich na het besluit is blijven onttrekken aan het toezicht van Skal, en dat DFI Food Sourcing zich niet houdt aan de verplichtingen die uit de biologische wet- en regelgeving voortvloeien.

Voor meer informatie: info@skal.nl en www.skal.nl