De Australische bio-sector met een waarde 2,2 miljard euro viert een mijlpaal op weg naar de vaststelling van een verplichte norm voor het gebruik van het woord 'biologisch', na een aankondiging van de Australische regering afgelopen week waarin wordt opgeroepen tot een openbare raadpleging over deze kwestie.

Minister van Landbouw David Littleproud, die al lang voorstander is van de verbetering en stroomlijning van het Australische regelgevingskader voor bio-producten, deed de aankondiging die de sector en de consumenten in staat zal stellen hun stem te laten horen over mogelijke regelgevende of niet-regelgevende opties in de hele toeleveringsketen voor bio-producten.

Momenteel loopt Australië achter op de wereldmarkten, omdat het als één van de enige ontwikkelde landen ter wereld geen verplichte binnenlandse norm heeft. Dit betekent dat producten die niet gecertificeerd zijn, als biologisch mogen worden geëtiketteerd. Exporteurs van bio-producten worden ook ernstig benadeeld door de bureaucratische rompslomp van het moeten betalen van aparte heffingen en het moeten voldoen aan specifieke voorschriften van afnemende landen, bij gebrek aan een betrouwbaar Australisch kader.

Niki Ford, van Australian Organic Limited (AOL), prees de Australische regering voor haar actie en zei dat deze volgde op aanzienlijke lobbyinspanningen namens de bio-sector in de afgelopen drie jaar.

"Wij zijn minister Littleproud dankbaar voor zijn voortdurende steun en hulp bij het opstellen van deze agenda die zal bijdragen tot een betere markttoegang, consumentenvertrouwen en geloofwaardigheid van de sector", aldus Ford.

"Als het belangrijkste orgaan voor de bio-sector hebben wij onvermoeibaar gewerkt om onze leden te steunen en de regering een consistente stem te geven in deze cruciale aangelegenheid. Wij zijn zeer verheugd dat dit belangrijke raadplegingsproces nu formeel van start is gegaan. De komende weken en tijdens het openbare raadplegingsproces zullen we ons richten op het ondersteunen van onze branchegenoten, producenten, fabrikanten, exporteurs en consumenten om hun mening te geven over dit onderwerp dat van cruciaal belang is voor het vertrouwen van de klant en de toekomstige groei van de bio-tuinbouw in Australië."

Volgens Ford zou de vaststelling van een verplichte norm Australië op één lijn brengen met andere landen bij de concurrentie om de stijgende wereldwijde vraag naar bio-producten. "De vaststelling van een verplichte norm voor bio-producten zal ertoe bijdragen dat onze ontluikende sector zich in een goede positie bevindt om in te spelen op de groeiende vraag, zowel hier in het land zelf als op exportmarkten over de hele wereld," zei ze.

"Voor een sector die zich uitstrekt van tuinbouw tot veeteelt, van bijenteelt tot cosmetica en van wijn tot desserts, is het belangrijk dat consumenten bij hun aankopen een weloverwogen keuze kunnen maken."

Voor meer informatie:
www.austorganic.com