6-6-1945 - 11-11-2021

In Memoriam Jaap van Bruchem

Met het overlijden van Jaap van Bruchem hebben we een groot pionier/voortrekker op het gebied van landbouwonderzoek, -onderwijs en - kennisoverdracht en de pionier van de NL-kringlooplandbouw verloren.

Als boerenzoon is hij met de studie aan de toenmalige Landbouw Hogeschool Wageningen begonnen om een betere boer dan zijn vader te kunnen worden.

Zijn stage ervaringen in Indonesië, waar hij in samenwerking met de boeren en in reactie op vragen uit de dagelijkse landbouwpraktijk onderzoek en advies gaf, deden hem na jaren fundamenteel onderzoek aan en doceren van veevoeding aan de LH besluiten dat hij met het verder verfijnen van voedingsrantsoenen niet de vooruitgang kon brengen die hem voor ogen stond.

Hij had het lef om het roer volledig om te gooien en kreeg toestemming om praktijkgericht onderzoek te gaan doen met en voor melkveehouders en akkerbouwers. Jaap had ondertussen ook kennis genomen van het belang van een gezonde bodem en de mogelijke schade van overmatig kunstmestgebruik. Samen met de boerenleden van de Milieucoöperaties VEL en VANLA uit de Friese Wouden en andere geïnteresseerde innoverende melkveehouders richtte hij het PMOV op, het Platform Minderhouthoeve, Ossekampen en (natuur coöperaties) VEL en VANLA. Van de LH had hij de proefbedrijven Minderhouthoeve in Swifterbant en Droevendaal in Wageningen met een paar promovendi gekregen om in vier jaar aan te tonen dat zijn ideeën hout sneden. Ondertussen was hij ook in contact gekomen met het Instituut voor Resonantie Therapie in Cappenberg, bij Dortmund. Waar hij grondig werd geïnformeerd over fijnstoffelijke wisselwerkingen in de natuur. Mede ondersteund door lezingen van Dr. Mae Wan Ho en Rupert Sheldrakein Hilversum.

Als boerenzoon werd Jaap, ondanks zijn vaak zeer abstract taalgebruik, door de PMOV-leden op handen gedragen. Omdat hij de wetenschappelijke en economische onderbouwing leverde voor de kringlooplandbouw, die in de gangbare landbouw van de 90-er jaren nog als een geitenwollensokken hobby werd afgedaan. De melkveehouders die zijn methode volgden hadden toen al minder koeien, meer biodiversiteit, meer inkomen, gebruikten geen of minder kunstmest, krachtvoer en bestrijdingsmiddelen, et cetera.

Jaap is één van de grootste inspiratiebronnen geweest voor de omschakeling naar natuur-inclusieve landbouw. Na het sluiten van de Minderhoudhoeve is het PMOV overgegaan in het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, met daarnaast de leden van de VBBM, de Vereniging tot Behoud van Boer en Bodem, als uitdragers van het gedachtengoed van Jaap van Bruchem.

De cursussen kwantumlandbouw zijn een vervolg op zijn Quadrupoolcursus in 2012. Er is ook een film gemaakt met PMOV-leden over kringlooplandbouw, de Youtube video Winst met kringlooplandbouw. Een film die met veel plezier is vertoond voor vele groepen van boeren en burgers, ambtenaren en anderen.

Ook heeft zijn inspiratie geresulteerd in de oprichting van de Parkinson studiegroep, naar aanleiding van de ziekte waar hij de laatste periode van zijn leven aan leed.

Het boek 'Atlas van Innoverende Melkveehouders' geeft een goed beeld van het gedachtegoed van het PMOV en is hier te lezen of te downloaden.

Er is ook het boek 'Gewoon Ongewoon Boer Zijn'. De titel is naar aanleiding van de verklaring van melkveehouder Theo Spruit uit het ZH-Veenweidegebied, op een vraag van de rechter hoe hij aan zulke hoge grasopbrengsten kwam. Dit was in een rechtszaak over het illegaal bovengronds uitrijden van mest. Theo Spruit mocht bovengronds blijven uitrijden, mits hij zijn bedrijfsvoering liet onderzoeken.

Het boek over zijn gedachtegoed Integraal Denken en Doen in de Landbouw is hier te vinden.  

Jaap wordt donderdag 18 november bijgezet in het graf van zijn dochter in Schaijk.

Er is een condoleanceregister geopend. 

Namens de vele mensen die werken met zijn gedachtengoed


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven