Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Miljoenennota: Meer subsidie voor verduurzaming, weinig urgentie op andere thema's

Tholen - LNV bungelt steevast onderaan in de Rijksbegroting. Voor komend jaar, zo blijkt uit de gisteren gepresenteerde miljoenennota, is hier 1,7 miljard euro voor gereserveerd, waarvan 640 miljoen direct bestemd is voor de land- en tuinbouw. Wel wordt 6,8 miljard euro vrijgemaakt voor "klimaat", waarvan ongeveer 3 miljard bedoeld is ter verhoging van de SDE++ subsidie.

Toekomstbestendige landbouw
In een toelichting meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat het geldt onder meer gaat naar verduurzaming van de landbouw. "Met de omslag naar kringlooplandbouw wordt gewerkt aan efficiënt gebruik van grondstoffen en een productie die samen gaat met de natuur. Daarbij is het belangrijk om gestelde doelen helder door te vertalen naar gebieden en bedrijven. LNV ontwikkelt een set kritische prestatie indicatoren (KPI’s), die duidelijkheid biedt over de duurzame prestaties die van ondernemers verwacht worden én over de wijze waarop zij voor die prestaties een beloning krijgen. Vanaf 2022 zullen deze KPI’s - om te beginnen in regionale pilots - toegepast worden."

"Marktpartijen, consumenten en overheden hebben allemaal een verantwoordelijkheid dat duurzame inzet gaat lonen – ook voor de boer die het voedsel produceert. Met het Omschakelprogramma (175 miljoen euro) biedt LNV ondersteuning in de financiering die nodig is voor het maken van de omslag naar toekomstbestendige landbouw."

Klimaat
"In 2022 moet het tempo van de uitvoering van het Klimaatakkoord flink omhoog. De Europese Unie besluit in 2022 op welke wijze de lidstaten gezamenlijk de overeengekomen 55% reductie van broeikasgasemissies moeten realiseren. Dan wordt ook duidelijk wat de consequenties van het Europees klimaatbeleid zijn voor de landbouw en het landgebruik in Nederland. Om hier op in te kunnen spelen, verkent LNV aanvullende maatregelen en instrumenten op de thema’s veehouderij, veenweiden, glastuinbouw en voedsel. Uitgangspunt daarbij is dat de te verkennen maatregelen structureel effectief zijn en dat ze onderdeel zijn van de transitie naar een meer duurzame landbouw om in de periode ná 2030 te komen tot het gestelde doel: klimaatneutraal in 2050." 

Dierenwelzijn en -gezondheid
"In het verlengde van natuur, milieu en klimaat wordt verder gewerkt aan duurzame veehouderij met gezonde dieren en oog voor dierenwelzijn. Komend jaar spant het ministerie zich dan ook in voor de aanpak van stalbranden en verbetering van dierenwelzijn tijdens hitteperiodes. Dat geldt eveneens voor acties ter verbetering van het slachtsysteem. Om het risico op het ontstaan en de verspreiding van zoönosen te beperken, versterkt LNV, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het zoönosebeleid. Het recent opgeleverde rapport ‘Zoönosen in het vizier’ van de expertgroep zoönosen is daarbij het uitgangspunt."

"Weinig gevoel voor urgentie"
LTO Nederland is echter niet te spreken over de plannen. "We missen een gevoel van urgentie in deze Miljoenennota", vertelt voorzitter Sjaak van der Tak. "De agrarische inkomens staan onder druk en de onzekerheid onder boeren en tuinders is groot. Er komen veel eisen terecht op het boerenerf: stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden en te huisvesten. Ons vakmanschap bij dier- en plantgezondheid wordt bekneld. Daar hebben onze ondernemers oplossingen voor. Maar Den Haag blijft achter."

Prinsjesdag anders dan anders
Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, maakt het kabinet traditioneel de rijksbegroting voor het komend jaar bekend. Tevens leest de koning dan zijn troonrede voor. Dit jaar was het gebeuren om een veelheid aan redenen anders dan anders. De Ridderzaal wordt verbouwd en dus moest het elders, in de Grote Kerk; de gouden koets staat bij de garage (en komt mogelijk niet meer door de APK en keert dan nooit meer terug); daarom, en ook wegens corona, dit jaar geen massa's mensen op de been en ook geen 'balkonscène'; en last but not least is het kabinet "demissionair", waarvan de precieze betekenis vandaag de dag niemand meer duidelijk is, maar dat technisch gezien betekent dat een nieuw te vormen kabinet gemaakte plannen zou kunnen wijzigen.

Begroting
De inkomsten van de overheid t.o.v. vorig jaar zijn met ruim 40 miljard euro gestegen, zowel de inkomsten uit directe als indirecte belastingen stegen sterk. De uitgaven stijgen met een kleine 17 miljard. Er wordt met name beknibbeld op sociale zekerheid - m.n. minder bijstandsuitkeringen - en op onderwijs (van 44,3 miljard vorig jaar naar 40 miljard nu). Ook op defensie en justitie en veiligheid wordt iets ingeleverd. Voor de zorg komt dan weer 5,3 miljard extra beschikbaar, waarmee het op een haar na de post sociale zekerheid voorbij streeft als grootste uitgavenpost.

Alles over de Miljoenennota en Rijksbegroting - de plannen, officiële stukken en documenten - vindt u hier.