Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Onderzoekstraject 'met hybridekracht meer aardappel' van start

Door klimaatverandering en een afname van geschikt landbouwareaal wordt de aardappelteelt wereldwijd steeds uitdagender. Daarom starten onderzoekspartners Meijer Potato, Agrarisch Innovatie en
Kenniscentrum Rusthoeve, HZ University of Applied Sciences, de Universiteit van Amsterdam, 3BM ITSolutions en Aurea Imaging het project 'Met hybridekracht meer aardappel'. Dit zal sneller verbeterde
aardappelrassen opleveren met een hoge én stabiele opbrengst, juist onder moeilijke omstandigheden en bij een veranderend klimaat.

Met hybridekracht meer aardappel
Het 2,5-jarige onderzoeksproject “Met hybridekracht meer aardappel” combineert verschillende disciplines zoals dronetechnologie, genetica, bio-informatica, data science, digitalisering en plantenfysiologie die nodig zijn voor grote stappen in de veredeling. In een serie van experimenten worden belangrijke eigenschappen zoals stikstofefficiëntie en droogte- en zoutstresstolerantie ontrafeld. Provincie Zeeland heeft verzilting en droogte in de akkerbouw en natuur hoog op de agenda staan. Daarom vindt veel van het onderzoek en de kennisdeling hier plaats. Op 22 juli jongstleden is de beschikking tot subsidieverlening voor dit project afgegeven. Dit project, met een begroting van € 1,6 miljoen, ontvangt € 625.000 aan financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van REACT EU.

Sneller naar een duurzame aardappel
De aardappel is een belangrijk gewas voor de wereldvoedselvoorziening. Om ook bij klimaatverandering
gezond voedsel te kunnen garanderen zijn verbeterde rassen noodzakelijk. Het project stimuleert de verduurzaming van de aardappelteelt. Dit past volledig bij de uitgangspunten van de 'van boer tot bordstrategie' van de Europese Green Deal. De EU en de Provincie Zeeland stimuleren innovatie om op een duurzame manier voedselzekerheid voor de toekomst te kunnen garanderen.

REACT-EU voor economisch herstel
Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. Van de Europese REACT-EU middelen gaat € 49,5 miljoen naar het lopende OPZuidprogramma voor Zuid Nederland. Momenteel zijn dertien Zeeuwse projecten goedgekeurd, voor een subsidiebedrag van € 6,7 miljoen. De provincie zet vooral in op duurzaam groeivermogen, het aanjagen van innovaties voor een toekomstbestendige vrijetijdssector, een binnenstedelijk fieldlab waarin cultuur en detailhandel elkaar een boost zullen geven en versterking van het kennis- en innovatie-ecosysteem.

Voor meer informatie:
Ashika Ramadhin 
Meijer Potato
+31(0) 6 86 85 45 55 
[email protected]
www.meijerpotato.com 

Publicatiedatum: