Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Grootouders en hun kleinkinderen vragen aandacht voor een vruchtbare bodem

In navolging van de actie op de eerste lentedag vroegen 21 grootouders met hun kleinkinderen op 21 juni, aan de start van de zomer, uit naam van 221 organisaties aandacht voor het belang van de bodem.


Foto: Sabine Rovers

Manifest voor onze toekomstige generaties
De actie is de tweede in een reeks van seizoen acties. Bij het aanbreken van ieder seizoen, 21 maart (lente), 21 juni (zomer), 21 september (herfst) en 21 december (winter) wordt er dit jaar (2021) op een positieve manier aandacht gevraagd voor het belang van de bodem.

221 organisaties die zich dagelijks inzetten om onze bodems te regenereren onderschrijven inmiddels het manifest. Dat zijn onder andere Aardpeer, Decade of Action, Caring Farmers, Urgenda, Climate Cleanup, Wij.land, Herenboeren, Jonge Klimaatbeweging en Grootouders voor het Klimaat. De organisaties vragen de nieuwe volksvertegenwoordigers, leiders en beleidmakers van Nederland om zich bij hen aan te sluiten, mee te helpen en bondgenoten van de bodem te worden door mee te werken aan een gezonde en vitale bodem en betaalbare toegang tot grond.

De belangrijkste punten van het manifest zijn:

  • De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van een gezonde en vitale bodem. Die vitaliteit staat zwaar onder druk en daarom moeten we nu handelen.
  • Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem voor de komende generaties centraal en denk vanuit hun perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie, gezonde voeding en een verbonden gemeenschap.
  • Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in staat om de bodem op een manier te beheren die het leven ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen en te vernietigen. 

In balans met de natuur
De verwachte droge zomermaanden stellen landbouwbodems en het bodemleven op de proef. Ook eenzijdig bodemgebruik, ontwatering, zware machines, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest dragen bij aan degraderende bodems en verlies aan biodiversiteit. “Door al deze “hulpmiddelen” zetten we bodems onder druk. We moeten terug naar het natuurlijke systeem, waar de bodem zélf het werk doet. Een gezonde bodem houdt water langer vast en vult de onderliggende grondwatervoorraad aan. Daardoor droogt de bodem minder snel en hoeven we minder grondwater aan te boren in de zomer. En daar heeft iedereen profijt van. Het is dus essentieel dat onze regering mee helpt en met ons zorgt dat grond betaalbaar en toegankelijk wordt, zodat boeren goed voor de bodem kunnen zorgen,” aldus Danielle de Nie, bodemkundige, medeoprichter Aardpeer. 

“De tijd dat een nieuwe regering slechts vier jaar vooruitkijkt ligt definitief achter ons. De crisissituatie van onze natuur, de achteruit hollende biodiversiteit en het klimaat eisen dat onze regering in haar beleid rekening houdt met effecten op de lange termijn en toekomstige generaties niet met onoverkomelijke problemen opzadelt”, aldus Herman Wijffels, oud-informateur en oud-SER-voorzitter. “Om deze reden zet ik me samen met deze bezorgde organisaties en burgers graag in voor een gezonde bodem en zal daarom, samen met talloze grootouders, dit manifest aan een nieuwe en jonge generatie politici overhandigen. Zonder vitale bodem zijn wij niet in staat om aan een gezonde toekomst te bouwen. Dit is in het belang van iedereen; boeren, burgers, natuur, bedrijven en politici.”

Aanbieden manifest binnenhof
Op 21 maart j.l. overhandigde Michel Scholte, de gekozen Minister van de Nieuwe Economie, namens ruim 80 organisaties het ‘Samen voor grond’-manifest aan alle fracties met de uitnodiging om het manifest te onderschrijven en samen met de actiegroep tot toekomstbestendige oplossingen te komen.

Op 1 juli gaan de Grootouders voor het Klimaat met kleinkinderen en Dhr. Wijffels naar het Binnenhof om namens de 221 organisaties het manifest te overhandigen aan de politieke leiders die zich inzetten voor een toekomstbestendig landbouwbeleid.

Voor meer informatie: www.aardpeer.nl/samenvoorgrond-manifest

Publicatiedatum: