Akkerbouwers, molen, bakkerij en supermarkt zetten nieuwe keten op voor biologisch brood van Belgische bodem

Dit najaar zal er biologisch brood van Belgische baktarwe in de rekken van Bio-Planet te vinden zijn. Colruyt Group heeft samen met vijf bio-akkerbouwers, bloemmolen Molens van Oudenaarde en bakkerij Atelier du Pain een nieuwe, Belgische keten op voor biologische baktarwe opgezet.

De acht Belgische partners verenigen zich om kwalitatieve biobaktarwe te telen, die verwerkt kan worden tot biobrood dat van a tot z Belgisch is. Doelstelling is om dit brood in het najaar van 2021 in de 31 winkels en webshop van Bio-Planet aan te bieden. Met de nieuwe keten wil Colruyt Group de biobaktarwesector in België ondersteunen én tegelijk werk maken van een breed Belgisch assortiment in de winkelrekken.

De vijf biologische akkerbouwers: Guy Depraetere, Simon Colembie, Ivan Pollet, Karel Dewale en Thierry Beaucarne.

Amper brood met tarwe van eigen bodem in de rekken
Colruyt Group investeert voortdurend in een zo breed mogelijk Belgisch assortiment. Toch ligt er tot op de dag van vandaag amper brood van Belgisch graan in de rekken. De reden daarvoor is simpel: voor Belgische akkerbouwers is het telen van baktarwe financieel te onzeker. Zo krijgen ze ongeveer dezelfde prijs voor baktarwe als voor voedertarwe, terwijl het rendement van baktarwe een pak lager ligt. Bovendien moeten ze opboksen tegen import van tarwe uit Duitsland en Oost-Europa. Verder spelen de onvoorspelbare weersomstandigheden in België de tarwetelers parten. Hierdoor is de kwaliteit van hun tarwe en hun oogst onzeker. Tot slot durven akkerbouwers de sprong niet wagen omdat ze geen gegarandeerde afzetmarkt hebben.

Colruyt Group wil die cirkel graag doorbreken en bracht daarom verschillende schakels in de keten rond de tafel: 5 bio-akkerbouwers, bloemmolen Molens van Oudenaarde, bakkerij Atelier du Pain en biosupermarkt Bio-Planet. Deze acht partners ondertekenen vandaag een samenwerkingsovereenkomst, waarin ze hun engagementen naar elkaar toe uitspreken.

De delegatie van Colruyt Group: Jan Van Holsbeke (verantwoordelijk voor Bio-Planet), Christophe Binst (aankoper bij Bio-Planet), Saskia De Block (verantwoordelijke domein landbouw bij Colruyt Group), Frank Vierendeel (domein landbouw Colruyt Group).

“Elke speler in deze nieuwe keten blijft bij zijn métier en doet waar hij goed in is. Dat is de kracht van dit partnership”, vertelt Jan Van Holsbeke, divisiemanager Bio-Planet. “Alleen zijn er vooraf duidelijke afspraken gemaakt tussen de partners over volume, kwaliteit en prijs. Dat Bio-Planet, als laatste schakel in de ketting, mee het engagement aangaat, geeft de nodige zuurstof aan zowel de telers, als de molenaar en de bakker.”

De nieuwe keten zorgt niet alleen voor gegarandeerde afzet voor elk van de betrokken partijen, maar moet ook een boost geven aan de Belgische biotarwesector en andere bioakkerbouwers overtuigen om te kiezen voor kwalitatieve biobaktarwerassen.

Nieuwe keten voor Belgisch broodgraan
Om van deze nieuwe keten een succes te maken, laten de acht partners zich bijstaan door de kennisinstelling Inagro. Samen met teeltbegeleider Lieven Delanote van Inagro werden verschillende tarwerassen geselecteerd: “Voor baktarwe is de eiwitkwaliteit erg belangrijk. Dit kunnen we bereiken met specifieke rassen. Uit ons rassenonderzoek werden samen met de partners de wintertarwes Mochus en Arminius en de zomertarwe Feeling geselecteerd. We volgen dit project dan ook nauw op en zullen de kennis delen met de hele tarwesector.”

Guy Depraetere is een van de akkerbouwers die de baktarwe gaat telen.

De vijf bio-akkerbouwers die geografisch verspreid zijn in België zaaiden samen 12 hectare baktarwe in. Als alles goed loopt, hopen ze in augustus zo’n 55 ton tarwe te kunnen oogsten. “In de bio-akkerbouw is vruchtafwisseling ontzettend belangrijk. Graanteelt is essentieel als rustteelt voor boer en bodem en geeft de mogelijkheid te investeren in een nateelt die goed is voor koolstofopslag, erosiebestrijding en stikstofbeheer,” vertelt Guy Depraetere, bioteler van aardappelen, kolen, pompoenen, bonen en knolselder in Lierde. “Ik kies bewust voor producten met een meerwaarde, zoals baktarwe. Een lokale afzetmarkt en een correcte prijs zijn echter doorslaggevende factoren. Dat alle partners een duurzaam ketenengagement aangaan, vergemakkelijkt en verantwoordt de stap naar bakgranen voor mij als bioboer, toch de eerste schakel op weg naar volledig Belgisch biobrood.”

Eens de tarwe geoogst is, gaat het richting de Molens Van Oudenaarde die het broodgraan zullen vermalen tot Belgische biobloem. Daarna gaat bakkerij Atelier du Pain ermee aan de slag om er kwalitatieve biobroden van te maken, die in het najaar verkocht zullen worden in de 31 winkels en de webshop van Bio-Planet. “We mikken op drie verschillende soorten biologisch desembrood en bekijken nu samen met Atelier du Pain welke we zullen aanbieden”, zegt Jan Van Holsbeke, divisiemanager Bio-Planet. “Op langere termijn willen we het aandeel Belgisch brood in onze rekken zeker uitbreiden. Dat blijft immers het belangrijkste doel van deze nieuwe keten: onze klanten brood aanbieden dat gemaakt is van Belgische grondstoffen en door Belgische spelers en op die manier een positieve beweging in gang zetten waardoor de Belgische biobaktarwesector tot ontplooiing kan komen.”


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven