Webinar 9 februari: Bodem en klimaat - Meerwaarde van de bioboer

Wat is het effect van biologisch boeren op klimaatverandering en broeikasgasemissies?

Op dinsdag 9 februari (20:00-21:30 uur) wordt een webinar gehouden over het project Meerwaarde van de Bioboer. Dit project brengt aan de hand van 12 verschillende maatschappelijke thema's de meerwaarde van het biologische boeren in beeld. Eén van de thema's binnen het project is 'Wat is het effect van biologisch boeren op klimaatverandering en broeikasgasemissies?'. Een manier om de emissie van CO2 te compenseren is het vastleggen van koolstof in de bodem. Tijdens het webinar gaan drie sprekers in op het onderwerp bodem en klimaat.

  • Leen Janmaat (Louis Bolk Instituut) legt uit wat de link is tussen bodem en klimaat, vertelt wat we weten van de bodem, organische stof, bodemleven en koolstof en licht een aantal klimaatmaatregelen uit de tuin- en akkerbouw toe met voorbeelden die werken.
  • Ollie van Hall (Louis Bolk instituut) en Goaitske Iepema (Van Hall Larenstein) gaan vervolgens in op koolstof vastlegging in de melkveehouderij. Op 16 Friese melkveebedrijven, waarvan de helft met een biologische bedrijfsvoering is de koolstof-voorraad in de bodem vastgelegd. De resultaten hiervan worden gepresenteerd.
  • Wytze Brandsma (BD-melkveehouder) vertelt over de maatregelen die hij op zijn bedrijf toepast en wat oplevert. Zijn bedrijf is één van de 16 bedrijven waar de koolstofvoorraad in kaart is gebracht.


Het webinar geeft inzicht in bodem, organische stof en koolstof waarbij ook praktische tips worden gegeven hoe koolstofvastlegging in de bodem kan worden verbeterd, en waar knelpunten nog liggen. Tussen de inleidingen door en na afloop is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Het webinar zal gegeven worden via Teams, wilt u deelnemen dan kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar anne.vanwijk@hvhl.nl. U ontvangt dan een link met toegang tot de lezing.

Het project Meerwaarde van de Bioboer is een samenwerking tussen FBBF, Van Hall Larenstein, Nordwin College, Avalon en Louis Bolk instituut.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven