Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
"Gericht op nieuwe technieken, oplossingen en verandering, richting een circulaire economie en een duurzame maatschappij"

Omroep Groen zoekt leden

Omroep Groen is een nieuwe omroep met de ambitie de volgende concessieperiode (1-1-2022) toe te treden tot de Publieke Omroep. Momenteel zijn de initiatiefnemers druk doende met de werving van 50.000 betalende leden. 

Taco Zimmerman, één van de initiatiefnemers: "Met gepassioneerde initiatiefnemers die zien dat de megalomane energietransitie, verduurzaming en klimaatverandering ons leven de komende decennia zal beheersen, richten we een omroep op die informeert, agendeert en zich richt op nieuwe technieken, oplossingen en verandering, richting een circulaire economie en een duurzame maatschappij. Geen treurige bedoening, maar recht vooruit de toekomst in. Geen informatie die bovenlangs gaat, maar een kanaal om uiting te geven aan wat in hubs en labs bedacht is, die bevolkt worden door participerende leden. Omroep Groen is een beweging en kan daardoor doordringen tot in de haarvaten van de samenleving, via social media, tv, podcast en alle media uitingsvormen die denkbaar zijn. De omroep van de toekomst."

Hij stuurde de volgende extra toelichting in de vorm van een persbericht:  

Klimaatverandering is het grootste vraagstuk van onze tijd en verduurzamen onze grootste opdracht voor de komende jaren. Het water stijgt, net als de temperatuur, de aarde raakt uitgeput en de biodiversiteit staat ernstig onder druk.

Klimaatverandering daagt de toekomst uit en dwingt ons om na te denken over hoe we willen leven. Meer dan een milieuprobleem is klimaatverandering een breuk met ons oude denken. Dit oude denken is momenteel alom vertegenwoordigd in wat we dagelijks zien en horen en in het bijzonder in ons huidige publieke bestel.

Het is tijd om het bestel op z'n kop te zetten. Want de tijd dringt, het is 2 voor 12. Het is tijd ons te verenigen in wat we kunnen doen en wie we zouden kunnen zijn. Het vergt durf om ons te verenigen in de vraag waar we naartoe gaan als mensheid. Maar het vergt ook geloof in een collectieve toekomst, in een wereld waarin onze opvattingen uiteen kunnen lopen maar waar we in de dialoog vooruitgang vinden. Het vergt ideeën die buiten de lijnen kleuren, en die groei op nieuwe manieren durven definiëren.

Wat we nodig hebben, is een nieuw verhaal. Omroep Groen is er voor de nieuwe mens van nu en later.

De toekomst gaat iedereen aan. Je hoeft niet links of rechts te zijn om belang te hechten aan schone lucht of droge voeten. Legio mensen zijn bezorgd. Actiegroepen gaan de straat op, en komen samen om plannen te bedenken om het tij te keren. Gedragen door het wetenschappelijke onderzoek krijgen de problemen én oplossingen vorm.

Dat er actie ondernomen moet worden is duidelijk, een fait accompli. De vraag is niet óf er iets gedaan moet worden maar hóe. Dit onderwerp zal onze samenleving de komende decennia in haar greep houden en álles wat we doen en besluiten -onze hele manier van leven- zal hieraan gelinkt zijn. Deze omroep bundelt ons denken en doen op televisie, radio, online en op fysieke plekken. Groen is een beweging voor klein en groot, voor links en rechts, voor jong en oud. Voor iedereen, ongeacht de plek waar de wieg van je ouders of grootouders ooit gestaan mag hebben. Klimaatverandering spaart niemand: Omroep Groen is er dan ook voor ons allemaal.

De omroep wordt opgericht om deze ongekende transitie te duiden voor iedereen die er mee te maken krijgt: alle Nederlanders. Wat betekent deze grote allesomvattende transitie voor de gewone dagelijkse gang van zaken? Het leven zoals het was moet om, we zullen dingen moeten laten, ons gedrag veranderen. Het is een mentale transitie.

Maar hoe eerlijk verdelen we die lasten? Als het je persoonlijk raakt, komt er vaak weerstand. Want wie betaalt de prijs van de transitie? In die zin is het ook een sociale transitie. En juist daarom moet er een omroep komen die inzicht geeft hoe die transitie vorm krijgt in Nederland, in de stad, in de regio. Hoe die veranderingen in ons persoonlijk leven ingrijpen. Niet alleen door wat het kost of hoe het pijn doet, maar juist ook met wat het oplevert.

Het thema duurzaamheid en klimaatverandering in nu versnipperd vindbaar op de Publieke Omroep. Een Groene themaweek op de NPO, waar het thema aandacht krijgt voldoet niet. Wij zijn ervan overtuigd dat de reikwijdte van het onderwerp hier ernstig tekort mee wordt gedaan.

Omroep Groen springt in dit gat. Alle onderwerpen raken aan dit thema. Of het nu gaat om onderwijs, economie, sociale zekerheid, kunst, cultuur of migratie. Vanuit dit perspectief bekeken, staan ons op elk vlak grote veranderingen te wachten. En dat moeten we duiden, anders komen we er niet.

We willen voorbij aan de standaard voorstander-tegenstander discussie aan een tafel. Door alleen polarisatie te verbeelden vergeten we het overgrote midden deel van Nederland, dat redelijk is en wars van extremen, maar wel een goed en helder verhaal wil. Het is tijd voor een inclusief verhaal, want de veranderingen zijn te groot en er staat te veel op het spel.

Omroep Groen is een initiatief van Taco Zimmerman en Carolijn Borgdorff
.
Tijdlijn
Oktober-december Werving van 50.000 betalende leden
Januari 2021 Indiening beleidsplan
Februari-augustus 2021 Beslistermijn Commissariaat voor de
Media, Raad voor Cultuur, minister van OCW
Januari 2022 Toetreding bestel en uitzenden op tv, radio, internet.

Voor meer informatie: www.omroepgroen.nl 

Publicatiedatum: