Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Voor De Vrolijke Noot en De Kromme Lepel

BD Grondbeheer: twee nieuwe erfpachtcontracten

Deze week heeft BD Grondbeheer twee percelen in erfpacht uitgegeven. Het ene erfpachtcontract is voor Ties en Esther Betjes, de nieuwe ondernemers voor fruitboomkwekerij De Vrolijke Noot in Wapserveen. Zij zullen het levenswerk van hun voorgangers, Lucy en Harrie die de grond ook in erfpacht hadden, continueren én verder ontwikkelen. Het biodynamische bedrijf dat circa veertig jaar geleden is opgericht, wordt nu door een nieuwe generatie telers voortgezet.

Het andere erfpachtcontract is voor Peet en Elza de Krom van biodynamische tuinderij De Kromme Lepel in Bergen op Zoom. Vanaf 2013 heeft BD Grondbeheer in twee stappen in totaal 10,66 hectare aangekocht met een lening. Het laatste perceel is nu ook in erfpacht uitgegeven, waarmee de continuïteit voor De Kromme Lepel als geheel is geborgd. Zeven jaar geleden heeft BD Grondbeheer samen met Peet en Elza een campagne op touw gezet om de grond vrij te maken. Dankzij vereende schenkkracht is inmiddels al driekwart van de grond vrijgemaakt door aflossing van de lening. De nieuwe erfpacht-uitgifte geeft hopelijk een impuls aan het vrijmaken van alle grond.

De twee nieuwe erfpachtcontracten tonen aan hoe BD Grondbeheer op verschillende manieren de continuïteit van biodynamische bedrijven waarborgt: enerzijds helpt de stichting jonge boeren aan grond (vaak gaat het om zij-instromers van buiten de landbouw), anderzijds geeft BD Grondbeheer bestaande bedrijven meer economische stabiliteit door gronduitbreiding.

Ties en Esther geven een frisse doorstart aan De Vrolijke Noot
Precies een jaar geleden namen Ties en Esther afscheid van hun voorgangers en begon hun avontuur als ondernemers op boomkwekerij De Vrolijke Noot in Wapserveen.

Omdat boomteelt redelijk nieuw voor hen is, hebben Ties en Esther ervoor gekozen om de bedrijfsvoering te versimpelen: "We zijn gestopt met de teelt van blauwe bessen en focussen ons op de boomteelt van oude en bijzondere fruitsoorten. Het zijn sterke rassen die je met biodiversiteit kunt vrijhouden van plagen en ziektes."

De Vrolijk Noot is in 1980 opgericht en de pioniersfase dus allang voorbij. "Het is een gezond en stabiel bedrijf met 4,2 hectare vrije grond", aldus Ties. "Voor ons biedt dat een stevige basis om het verder te ontwikkelen. Het is onze droom om een ecologisch bedrijfsgebouw neer te zetten van strobalen, lokaal hout en een groendak met zonnepanelen. Onder dit dak willen we cursussen en lezingen organiseren en voor stagiaires en onszelf huisvesting creëren. Het idee is een gastvrije plek waar we kennis delen om de biodynamische boom- en fruitteelt verder te ontwikkelen. Dit bedrijfsgebouw willen we realiseren met leengeld én draagvlak uit de maatschappij. Die manier van financieren past bij onze visie op een nieuwe en sociale economie."

Omdat het bedrijfsgebouw bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van De Vrolijke Noot zal BD Grondbeheer de crowdfundactie voor het werven van leengeld ondersteunen. Lente 2021 zal de actie van start gaan.

Voor meer informatie: www.devrolijkenoot.nl  

De campagne om alle grond van De Kromme Lepel vrij te maken loopt nog steeds...
Dat veel beekjes een groot water maken, bewijst de campagne bij De Kromme Lepel. Zeven jaar geleden is een enthousiaste start gemaakt met het werven van schenkgeld. Inmiddels hebben honderden mensen bijgedragen en is driekwart van de 10,66 hectare al vrijgemaakt. Wilt u meehelpen met de laatste hectares? Met elke donaties van 6 euro is er weer een vierkante meter veiliggesteld voor de toekomst. Kijk hier voor meer informatie.

Publicatiedatum: