Afgelopen maandagavond (24 augustus) waren de leden van Biowad uitgenodigd op het akkerbouwbedrijf In de Wind VOF te Godlinze. Secretaris Pyt Sipma stuurde het volgende verslag in: 

Naast de excursie op dit mooie biologische bedrijf waren er twee extra redenen voor het bezoek. Het meest in het oog springend is de nieuwe schuur die is gebouwd als vervanging van het oude bedrijfsgebouw. Minder zichtbaar maar erg mooi om bij stil te staan was het feit dat het biologische bedrijf het dertigste teeltjaar is ingegaan op deze bijzondere plek.

Het werd een mooie bijeenkomst waarbij Okke, Caroline en Jochem ons een bedrijf lieten zien dat goed ingepast was binnen de (on)mogelijkheden van de grond en locatie. Op geheel eigen wijze is een bouwplan gerealiseerd dat past in hun situatie waarbij allerlei facetten vanuit 'ouderwetse' biologische principes met 'nieuwe' NKG en maaimeststoffen zijn gecombineerd. Zo worden alleen de gras/klaverpercelen bemest en zijn naoogst bewerkingen in de nazomer en winter minimaal.

Biowad is de vereniging biologische boeren in het waddengebied (Fryslân en Groningen) en organiseert jaarlijks een aantal excursies (in de zomer) en lezingen (in de winter)

Voor meer informatie: psipma@gmail.com en www.biowad.nl