Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Bertus Buizer:

"Kabinet zou moeten kiezen voor systeembenadering in plaats van ad hoc beleid"

In het wetsvoorstel voor stikstofreductie en natuurverbetering van het kabinet ontbreekt volgens Bertus Buizer van Buizer Advies B.V. een samenhangende aanpak. "Het probleem van de stikstofuitstoot wordt te veel gezien en benaderd als een ad hoc probleem, terwijl het een belangrijk aspect is van een samenhang van veel meer problemen. Bijvoorbeeld de buitenproportionele omvang van insectensterfte vanwege gebruik, emissie en residuen van chemische pesticiden, de nog steeds niet onderzochte risico's van de cumulatieve effecten daarvan op mens, dier, bodem, water, natuur, biodiversiteit, ecologie en ecosystemen. De steeds maar doorgaande schaalvergroting ten koste van veelal kleinere boerenbedrijven en de leefbaarheid in het buitengebied (krimp). De uitputting van de bodem door het gebruik van kunstmest (toevoer van 4 mineralen en onttrekking van 16 mineralen), etc", schrijft hij in reactie op het wetsvoorstel.

"En nu wil het kabinet agrochemiebedrijven (o.a. Syngenta, waar WUR-bestuursvoorzitter prof. dr. Louise O. Fresco commissaris is) en het aardappelhandelshuis HZPC tegemoetkomen om in Brussel soepeler regels voor nieuwe gentechnieken te bepleiten, terwijl die in de biologische landbouw - terecht - niet toegestaan zijn." Dit voornemen raadt Bertus af.

"Het kabinet zou ondubbelzinnig moeten kiezen voor een systeembenadering in plaats van ad hoc beleid", stelt hij. "Mijn advies aan het kabinet is: hobbel niet van het ene probleem naar het andere maar kies in plaats daarvan voor een samenhangende aanpak met een overkoepelende landelijke insteek. Maar dan niet alleen geografisch. Ook inhoudelijk. De landbouw en andere sectoren (industrie verkeer, etc.) moeten na de huidige COVID-19 pandemie anders. Ze moeten ecologisch verantwoord zijn. Leg (de omslag naar) ecologisch verantwoorde landbouw wettelijk vast en beschrijf wat daar onder gerekend kan worden (natuurinclusieve kringlooplandbouw, biologische landbouw, regeneratieve landbouw, stadslandbouw, etc.). Kom boeren tegemoet met een goede omschakelingsregeling en vergoeding. Biedt hen en jongeren die boer willen worden nieuwe kansen. De boerenstand kan misschien zelfs wel verdubbelen als boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun residuenvrije producten die op een ecologisch verantwoorde manier zijn voortgebracht. Het kabinet zou daar een regierol in moeten spelen."

Voor meer informatie: www.buizeradvies.nl

Publicatiedatum: