Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Agrifirm presenteert CSR-verslag

"Circulaire en resource-efficiënte landbouw basis voor verantwoorde voedselvoorziening"

Royal Agrifirm Group heeft in 2019 verder werk gemaakt van de verduurzaming van de voedselketen. Dit wordt toegelicht in het Corporate Social Responsibility (CSR)-verslag 2019 dat vandaag verscheen. Agrifirm richt zich daarbij als mondiale speler op oplossingen voor verantwoord agrarisch ondernemerschap, diergezondheid en het herstel van biodiversiteit. Het verdienvermogen en een eerlijk inkomen voor de leden van coöperatie Agrifirm staat daarbij centraal. “Agrifirm is overtuigd dat een circulaire en resource-efficiënte landbouw de basis is voor een verantwoorde voedselvoorziening. We nemen daarom het voortouw in de sector met het ontwikkelen van circulaire producten en concepten en adviseren klanten bij de transitie. Van het Nederlandse boerenerf tot de wereldmarkt, overal werken we aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties”, aldus Dick Hordijk, CEO van Royal Agrifirm Group.

Klik hier voor een vergroting van de infographic.

Circulaire landbouw
Agrifirm vindt dat de omslag naar circulaire landbouw noodzakelijk is. Een cruciaal uitgangspunt daarbij is dat een eerlijk inkomen voor de boer gegarandeerd wordt. Agrifirm mengt zich daartoe actief in het maatschappelijk debat om de belangen van de sector te verdedigen. "We werken actief aan duurzame oplossingsrichtingen," zegt Ruud Tijssens, Group Director Public en Cooperative Affairs bij Agrifirm. "Met als uitgangspunt en doel een financieel gezonde Nederlandse landbouwsector die rekening kan houden met de maatschappelijke randvoorwaarden en daarmee bijdraagt aan een leefbaar platteland." Daarnaast ondersteunt Agrifirm haar leden en klanten met nieuwe concepten, projecten en onderzoek in de omslag naar circulaire landbouw. In Nederland is Agrifirm bijvoorbeeld gestart met pilots naar de teelt en verwerking van veldbonen. Dit is een gewas dat als alternatieve eiwitbron kan dienen in diervoeder.

Duurzame en innovatieve concepten
Agrifirm heeft zich ook in 2019 ingezet voor de ontwikkeling van duurzamere concepten en producten voor de agrarische sector. Een goed voorbeeld hiervan is de Aardappel Bewaar Coach; een groene totaaloplossing als alternatief voor chemische kiemremming.
De voederlijn MatchFeed EFFECT die Agrifirm introduceerde, draagt bij aan verbeterde diergezondheid en dierenwelzijn. De voederlijn zorgt voor drogere mest en strooisel en voorkomt hiermee beschadiging van de voetzolen van kuikens.

Biodiversiteitsherstel
Als een van de kwartiermakers van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werkt Agrifirm aan het herstel van ecosystemen, landschappen en de diversiteit aan soorten. Biodiversiteit zorgt voor bestuiving en vitaal bodemleven, wat cruciaal is voor een goede agrarische productie. In 2019 lanceerde Agrifirm concepten en producten om biodiversiteitsherstel in de Nederlandse thuismarkt te stimuleren. Ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een gestandaardiseerde methode voor het meten van de invloed van boerenbedrijven op biodiversiteit.

Duurzame initiatieven in het buitenland:

ASIA
Agrifirm investeert continu in de ontwikkeling en toepassing van antibioticavrije voeders in de Chinese landbouwsector; het assortiment voor jongvee bestond in 2019 al uit volledig antibioticavrije voeders. Agrifirm specialisten ondersteunen Chinese ondernemers in de transitie naar antibioticavrije voeders en een verbeterde bioveiligheid voor mens, dier en omgeving.
Hittestress bij zeugen in (sub)-tropische klimaten heeft een significante invloed op de melkproductie, vruchtbaarheid en dierwelzijn. In 2019 heeft Agrifirm een compleet pakket maatregelen gelanceerd om hittestress bij zeugen te verminderen, bestaande uit nutritionele en farmmanagementsadviezen en toepassing van een diervoederadditief.
 
EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika)
Vanwege toenemende verspreiding van epidemieën blijft Agrifirm inzetten op het terugdringen van antibioticaresistentie en preventie als eerste beschermingsbarrière in diergezondheid. Er werden goede resultaten behaald met het internationale ‘Aim For Zero’ programma, gericht op het terugdringen van het gebruik van zink en antibiotica rond het spenen van varkens. Maar liefst 6.500.000 biggen werden zinkvrij gespeend in Europa, waarmee er 97 ton minder zinkoxide (zware metalen) werd gebruikt. In de Poolse markt onderzoekt Agrifirm hoe er met duurzamere grondstoffen een lagere CO₂ -voetafdruk gerealiseerd kan worden. Eén van de mogelijkheden is vervanging van soja door regionale grondstoffen.
 
LATAM (Latijns-Amerika)
In 2019 lanceerde Agrifirm in Brazilië het totaal gemengd voeren (TMR) concept voor coöperatieve boerenondernemingen. Het TMR-concept voorkomt voerselectie en heeft een positief effect op de penswerking en gezondheid van melkvee en daarmee op de melkproductie.
 
CSR in de interne bedrijfsvoering
Ook in de eigen productie en processen van Agrifirm nemen duurzaamheid en verantwoord ondernemen een prominente plaats in. Daarbij wordt onder andere gericht op verbetering van de energie-efficiëntie en continue aandacht voor veiligheid van medewerkers en contractors. Ook verantwoorde inkoop van grondstoffen is een pijler in het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm. 

Vooruitblik
2020 is een jaar waarin Agrifirm wereldwijd duurzaamheid en verantwoord ondernemen verder onder de aandacht brengt. In de Nederlandse thuismarkt worden uitdagende gesprekken verwacht met politiek, wetenschap, ngo’s en de sector over de inpassing van boerenbedrijven in het landschap en over wet- en regelgeving. In Brazilië gaat Agrifirm ‘on the ground’ meewerken aan oplossingen voor ontbossing, in China gaat Agrifirm in gesprek met stakeholders over duurzaamheid in de markt en in Polen worden gesprekken in de keten gevoerd over belangrijke duurzaamheidsthema’s daar. Dick Hordijk: “Op deze manier werken we verder aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en verduurzaming van de keten, waar ook ter wereld. Hierbij blijven de belangen van onze leden en klanten uiteraard centraal staan. Zo blijven we samen werken aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties”.

Lees hier het complete CSR-verslag 2019 van Royal Agrifirm Group

Voor meer informatie: www.agrifirm.com 

Publicatiedatum: