Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Henk-Jan Ligtenberg, Wille Donker advocaten

Rechten en plichten in tijden van corona

Tholen - De ondernemers in de AGF worden hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus en de getroffen maatregelen. De mate waarin dat gebeurt hangt uiteraard sterk af van de rol en de functie die wordt ingenomen. Bijvoorbeeld of er uitsluitend aan de retail wordt geleverd of juist aan de horeca. Voor sommige ondernemers is er een acuut probleem in verband met stagnatie in toelevering vanuit telers en producenten. Zeker wanneer wordt gewerkt in een internationale context. Anderen hebben te maken met vraaguitval of onmogelijkheid van levering aan afnemers in ‘gesloten’ landen. Of kunnen door financiële problemen nu of straks niet meer aan hun huurverplichtingen voldoen. Dit leidt tot veel juridische vragen. Wille Donker advocaten heeft daarom besloten om een FAQ-lijst op te stellen: ‘Wat zijn je rechten en plichten in tijden van corona?’

Importeurs en exporteurs
“In veel landen is de productie en levering van goederen stil komen te liggen of sterk verminderd,” vertelt Henk-Jan Ligtenberg, advocaat bij Wille Donker. “Importeurs en exporteurs kunnen daardoor niet meer voldoen aan de verplichtingen. Dit kan een situatie van overmacht vormen, waardoor je voor de schade die de andere partij daardoor lijdt niet aansprakelijk bent of de afspraken kunt aanpassen, bijvoorbeeld qua volumes. Daarom is het zaak om in onderling overleg met je klanten of leveranciers afspraken te maken over het opschorten van de prestaties of het aanpassen of beëindigen van de overeenkomst. Wat daarin mogelijk is, hangt af van de contractuele afspraken die je hebt gemaakt. Laat die daarom nakijken.”

De marktkramer
Niet alleen de importeurs en exporteurs staat Wille Donker bij. “Het kan zijn dat je als markthandelaar wordt geconfronteerd met een verplichte sluiting van de markt,” vervolgt Henk-Jan. “De overheid mag in deze tijden dit soort vergaande maatregelen treffen. Dan zie je de omzet snel dalen of zelfs opdrogen en je producten raak je niet kwijt. Ook kan het zijn dat je de huur van de opslag of de salarissen voor je personeel niet meer kunt betalen. Naast het zo mogelijk aanpassen van de afspraken met je toeleverancier en verhuurder (bijvoorbeeld een gedeeltelijk uitstel van betaling) zijn er steunmaatregelen in het leven geroepen om ondernemers bij te staan. Bijvoorbeeld het aangekondigde Tijdelijke Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) om de loonkosten te drukken met maximaal 90% of de versoepeling van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.”

Omgaan met (mogelijke) besmetting
En waar sta je in je recht als het blijkt dat een medewerker besmet is? “Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om voor een gezonde en veilige werkomgeving te zorgen,” licht Henk-Jan toe. “Daarom mag je op dit punt wel meer medewerking en transparantie verlangen van je medewerkers. Tegelijkertijd kan je niet zomaar medische informatie verzamelen over mensen. Om die reden adviseren wij om bij twijfel over de gezondheid van een medewerker deze naar huis te sturen en direct te laten controleren door een bedrijfsarts als dat mogelijk is. Ook de balans tussen privacy en het nemen van de juiste preventiemaatregelen vraagt aandacht.”

Andere afzetkanalen
“Als je op zoek moet naar nieuwe inkoop- of juist afzetkanalen dan doe je er goed aan om je bestaande afspraken daarop te raadplegen. Al zijn deze tijden uitzonderlijk, het blijft van belang om te zien wat de looptijd en strekking is van de huidige contractuele verplichtingen. Het is niet zonder meer toegestaan afspraken op grond van de huidige omstandigheden eenzijdig te beëindigen. Ook is het belangrijk geen concurrentie- of geheimhoudingsafspraken te schenden.”

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vragen die Wille Donker heeft opgesteld. De andere vragen kan je vinden in de FAQ-lijst die door Wille Donker is opgesteld. “De vragen en antwoorden gaan over diverse onderwerpen en dragen een algemeen karakter,” vertelt Henk-Jan. “Een volledige beantwoording is maatwerk en vergt kennis van alle specifieke informatie van de situatie. Met een ruime ervaring binnen de AGF-sector kunnen wij meedenken met die specifieke vragen.”

Voor meer informatie:
Wille Donker advocaten
Leidse Schouw 2
2408 AE Alphen aan den Rijn
Postbus 357
2400 AJ Alphen aan den Rijn
Tel: +31 (0)172 44 24 17
[email protected]
www.willedonker.nl