Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

LekkerBoer Foodcamp bij biologische bedrijven

Na introductie in 2019 organiseren boeren en tuinders dit jaar opnieuw een serie Foodcamps op het erf samen met LekkerBoer. Er doen diverse biologische bedrijven mee, waaronder biologisch melkveebedrijf Boerpelleboer​​ in Mastenbroek, biologisch dynamische tuinderij De Zonnegaard​ ​in Voorst, biologisch melkveebedrijf 'n Pol en tuinderij Ware Natuur in Enschede en BijTjoonk & biologische tuinderij Haverkamp​​ in Deventer. Naast deze wekelijkse evenementen in voor- en najaar, worden de Foodcamps ook opnieuw georganiseerd voor scholen.

Gezonde leefstijl en voedseltransitie
LekkerBoer wil bijdragen aan een gezonde en duurzame leefstijl door kinderen letterlijk in beweging te brengen voor hun eten, op de plek waar het ‘gemaakt’ wordt. Op de boerderij en tuinderij komen nagenoeg alle aspecten van een gezonde en duurzame leefstijl samen. Gezonde voeding, bewegen in de buitenlucht en contact met alles wat leeft op en rond het erf.

De foodcamps hebben niet alleen als doel om de deelnemers te stimuleren in het maken van gezonde keuzes, maar ook het publiek dat via de communicatiecampagne rondom de Foodcamps bereikt wordt. Door zowel de consument als de keten te betrekken, wil LekkerBoer een bijdrage leveren in de bewustwording en transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

Scholen en kinderopvang
De Foodcamps worden ook georganiseerd voor scholen en kinderopvang. Niet alleen voor basisonderwijs, maar ook voor voortgezet onderwijs en mbo. Hiervoor is subsidie vanuit het landelijke programma Jong Leren Eten (JLE) beschikbaar, en te combineren met het Gezonde School programma.

Programma Jong Leren Eten verlengd
JLE is een landelijk programma wat door het ministerie van LNV in 2017 samen met het ministerie van VWS in het leven geroepen is en waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Het doel is om kinderen te leren hoe voedsel geproduceerd wordt en hoe zij zelf gezonde en duurzame keuzes kunnen maken en toe kunnen passen. De looptijd was in eerste instantie drie jaar, maar op basis van de resultaten heeft minister Schouten onlangs bekend gemaakt dat JLE, samen met Gezonde School, tot 2025 gecontinueerd wordt. Ze gaf daarbij aan dat JLE een belangrijk instrument is voor de LNV-visie en de uitdagingen van deze tijd: weten waar je eten vandaan komt, inzicht in de waarde(n) van eten, waardering voor de boer, verbinden van boer en burger, tegengaan van voedselverspilling en de transitie naar kringlooplandbouw. De Foodcamp wordt door JLE als één van de inspiratievoorbeelden gepresenteerd.

Lokale organisatie
LekkerBoer verzorgt de organisatie van de Foodcamps. Daarbij werkt ze nauw samen met veel verschillende partijen. Zo verbindt elke Foodcamp lokale partijen op het gebied van een gezonde en duurzame leefstijl.

Het agrarische bedrijf vult samen met het lokale restaurant en sportbedrijf de onderdelen van de Foodcamp in, bijgestaan door studenten van een regionale mbo, zoals Landstede. Daarnaast wordt samengewerkt met een lokale kinderopvangorganisatie, zoals Humankind of MAM’s. De supermarkt of leverancier uit de buurt, zoals Jumbo, Albert Heijn, Regional of Eko Twente, levert aanvullende producten voor het kookonderdeel. Ook wordt de Foodcamp ondersteund door gemeenten en gezondheidsorganisaties.

Steun agrarisch bedrijfsleven
Daarnaast wordt de Foodcamp in 2020 in toenemende mate ondersteund door agrarische toeleveranciers en afnemers van de deelnemende agrarische bedrijven, zoals veevoerleveranciers ABZ Diervoering, For Farmers en de Hoop en melkverwerker Rouveen, maar ook accountants als Flynth en Alfa, stalinrichter Infarming en Ter Heerdt kuikens en leghennen. Naast het leveren van een bijdrage aan het verhaal van de boer, tonen ze daarmee ook het belang aan van dit soort initiatieven voor de sector en voor een duurzame keten. Een mooie ontwikkeling die het mogelijk maakt om de Foodcamps  structureel in te zetten.

Veel Foodcamp locaties doen mee met een boerenplatform als Boert Bewust of Boerderij Educatie. Een mooie manier om kennis en kunde uit te wisselen en elkaar te versterken.

Waar en wanneer
April, mei, september en oktober 2020. Op www.lekkerboer.nl/foodcamp is meer informatie te vinden en een overzicht van de Foodcamps.

Opgave en kosten
Vanaf 1 maart kunnen kinderen zich met hun ouders aanmelden voor de Foodcamps. De prijs is 7,50 euro per persoon.

Voor meer informatie: www.lekkerboer.nl/foodcamp 

Publicatiedatum: