Vorige week pleitte Fedagrim-voorzitter Johan Colpaert op Agribex ervoor om de kunstmatige tegenstelling tussen natuur en landbouw op te heffen en boeren de open ruimte te laten beheren op basis van ecosysteemdiensten. BioForum Vlaanderen juicht deze boodschap toe.Fedagrim, de Belgische federatie van toeleveranciers van landbouwmachines, -gebouwen en -uitrusting, lanceerde tijdens het Landbouwparlement op Agribex een aantal controversiële stellingen over de open ruimte.

Zijn belangrijkste boodschap? De tegenstelling tussen natuur en landbouw is kunstmatig en zou beter opgeheven worden. Volgens Colpaert maken natuurbehoud en voedselproductie door middel van land- en tuinbouw deel uit van dezelfde bundel ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten is een verzamelterm voor alle voordelen die de natuur aan mens en maatschappij geeft. Voorbeelden zijn bestuiving, waterbergend vermogen enzovoort.

BioForum Vlaanderen juicht deze boodschap van Fedagrim toe. Als de Vlaamse landbouw erin slaagt om de scheiding tussen natuur en landbouw te overstijgen, wint de hele maatschappij daarbij. Ze krijgt dan niet alleen gezonde voeding, maar ook meer biodiversiteit, gezondere waterlopen enzovoort.

“De boodschap van Fedagrim verkondigt de biosector al jaren”, zegt Kurt Sannen, voorzitter van BioForum Vlaanderen. “Bioboeren kiezen ervoor samen te werken met de natuur. Het biolabel is wat ons betreft dan ook een goede maatstaf om de ecosysteemdiensten van de landbouw zichtbaar te maken naar de buitenwereld.”

Waar is de ruimte?
Colpaert sprak over twee grote struikelblokken: het verdwijnen van de open ruimte en het inkomen van de boer. In beide gevallen kan de overheid sturend werken. Colpaert zei het zo tegen Vilt: “De nu al versnipperde open ruimte in ons land kan niet worden beheerd hectare per hectare, kadasternummer per kadasternummer.” Hij pleit ervoor de blik te verruimen.

Kurt Sannen beaamt: “Tussen 2013 en 2016 verdween er dagelijks 6 hectare open ruimte. Dat voelen ook jonge boeren. Daarom ondersteunden we als BioForum Vlaanderen de oprichting van De Landgenoten, die biologische landbouwgrond wil vrijwaren over de generaties heen.” Afgelopen weekend publiceerden zij nog een studie die zegt dat maar liefst de helft van de bestaande CSA-boeren worstelen met toegang tot grond.

Vergoeding voor Ecosysteemdiensten                                                Johan Colpaert vindt dat boeren die meewerken aan het beheer van die ecosysteemdiensten, daar ook de vruchten van moeten plukken. Hij wijst erop dat wanneer landbouwers al tijdens hun loopbaan vergoed worden voor de ecosysteemdiensten die ze leveren, ze ook niet hoeven te gokken of hopen op de kapitaalsprong bij de verkoop van eigen landbouwgrond om hun pensioen veilig te stellen. Dat komt ook weer de hele maatschappij ten goede.

"We zullen alleen maar economisch overeind blijven
als we ook krachtig inzetten op de bescherming van onze planeet."
Kurt Sannen: “Ook die oproep vinden we zeer legitiem. Ons lijkt het niet meer dan logisch dat een boer hiervoor vergoed wordt en dit een nieuw verdienmodel wordt. We winnen er immers allemaal bij: een goed beheer overstijgt de belangen van de boer. Wij zijn trouwens niet de enigen die er zo over denken: In het Vlaams regeerakkoord staat ook dat de boer vergoed moet worden voor deze ecosysteemdiensten.”

Sannen voegt daar nog aan toe: “Dat goed beheer van de open ruimte is trouwens noodzakelijk willen we het klimaatprobleem aanpakken. We zullen alleen maar economisch overeind blijven als we ook krachtig inzetten op de bescherming van onze planeet. Met de biosector bewijzen we elke dag dat het wel degelijk mogelijk is om ecologie en economie met elkaar te verzoenen.”

Bron: BioForum