Mengteelt maakt gewassen weerbaarder tegen ziekten en plagen en is dus extra interessant voor biologische boeren. Bovendien zorgen de juiste combinaties van gewassen voor meer eiwit van eigen land voor het vee én toevoeging van stikstof in de bodem. Het zaaien van wintererwten in mengteelt met wintertriticale is zo'n interessante combinatie.

Wintererwten met triticale
Wintererwten combineren met wintertriticale levert een win-win-situatie op: de erwten vullen de ruimte in het graangewas op en dragen zo bij aan onkruidbeheersing. De triticale op haar beurt ondersteunt de erwten. Reudink introduceert in samenwerking met LVR zaden twee biologische wintererwtenrassen die hier uitermate geschikt voor zijn. De twee geselecteerde erwtenrassen rijpen synchroon af met triticale. Daarnaast scoren ze goed op winterhardheid en zijn ze door selectie op lengtegroei minder gevoelig voor legering. Na het oogsten van het gewas als gehele plantensilage (GPS) of voor de korrel komt de vastgelegde stikstof weer vrij voor de navrucht, bijvoorbeeld grasklaver.

Erwten in mengteelt met gras
Wintererwten combineren ook goed met het inzaaien van gras. Bij nieuw grasland kunnen de wintererwten het eiwitgehalte van de eerste grassnede verhogen met vijfentwintig procent. Na de eerste snede komt de erwt nauwelijks terug en komt de vastgelegde stikstof beschikbaar voor de tweede snede.

Aandachtspunten mengteelt
Wel zijn er een paar praktische aandachtspunten aan inzaaien van wintererwten met gras, merkt Laurens van Run van LVR zaden op: "Een erwt voelt zich comfortabel wanneer deze gezaaid wordt met kouters op 3 à 5 centimeter diepte. Wintererwten met graan inzaaien is om die reden vaak geen enkel probleem voor de meeste loonwerkers. Met gras is dat anders: de loonwerkers moeten de erwten vaak in een aparte werkgang zaaien om ze diep genoeg weg te kunnen leggen. Wel zijn er steeds meer loonwerkers met een dubbele zaaibak of een frontstrooier. Zo kan de loonwerker in één werkgang het gras oppervlakkig zaaien en de erwt netjes op diepte. Voor een goed rendement is het belangrijk de erwten altijd met een kouterzaaimachine te zaaien", stelt hij. "Een ander aandachtspunt is ontmenging", benoemt Laurens. "Een gras-erwt-mengsel is gevoelig voor ontmenging in de zaadtank, iets wat met een graan-erwt-mengsel niet gebeurt." Wintererwten kan men het beste zaaien in oktober.

Meer informatie of bestellen?
Op dit moment zijn twee biologische wintererwtenrassen exclusief verkrijgbaar bij Reudink. Demo-zaad is op verzoek is beschikbaar. Heeft u interesse in één van deze erwtenrassen? Neem dan telefonisch contact op met de klantenservice van Reudink via 088 0248165, per mail via info@reudink-bio.eu of bel uw Reudink-specialist.

Voor meer informatie: www.reudink-bio.eu