Landbouwbestrijdingsmiddelen die in Nederland gebruikt worden kunnen Parkinson veroorzaken. Dat wordt gesteld in het tv-programma Zembla dat op donderdag 19 september wordt uitgezonden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Europese Autoriteit Voedselveiligheid (EFSA) erkennen dat er meer en beter onderzoek moet komen. Dat onderzoek moet duidelijk maken wat de risico’s zijn op het krijgen van Parkinson wanneer je in aanraking komt met of bloot wordt gesteld aan landbouwbestrijdingsmiddelen.

In de uitzending van Zembla zegt hoogleraar Epidemiologie Roel Vermeulen verbonden aan de Universiteit Utrecht dat mensen die in de landbouw werken met bestrijdingsmiddelen gemiddeld 60% meer kans hebben op het krijgen van Parkinson. Een aantal oude, in Nederland verboden middelen zijn door de wetenschap in verband gebracht met Parkinson. Het gaat bijvoorbeeld om het onkruidbestrijdingsmiddel Paraquat, de schimmelbestrijder Maneb en de insecticide Rotenon.

In Nederland worden ook middelen gebruikt die qua samenstelling voor de helft hetzelfde is als de in het verleden verboden middelen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het schimmelbestrijdingsmiddel Mancozeb, aldus hoogleraar Toxicologie, Martin van den Berg, eveneens verbonden aan de Universiteit Utrecht. "Van Maneb is bekend dat het een verhoogd risico geeft op Parkinson. Daarmee valt Mancozeb in dezelfde, verdachte groep." Mancozeb wordt in Nederland op grote schaal gebruikt voor het bestrijden van schimmelziekten.

Het verband tussen Parkinson en blootstelling aan bestrijdingsmiddelen is al eerder gelegd door wetenschappers. LTO-bestuurder Niels Zuurbier is niettemin geschrokken als hij de wetenschappelijke conclusies onder ogen krijgt. "Als het waar is dat er een relatie is tussen het gebruik van gewasbescherming en Parkinson, dan moeten we dat gewoon uitzoeken", aldus Zuurbier.

Bron: Zembla