Sinds midden juni worden er in de vakhandel lokale bio-aardappelen uit Beierse teelt aangeboden. Grotere hoeveelheden zijn er echter pas sinds begin deze maand. "De uitgangspositie zou iets beter kunnen zijn, we mogen echter niet klagen. De vraag is nog een beetje ingetogen, maar dat is normaal, want de hoofdoogst begint pas begin september", weet Nicolai Timaeus, inkoopleider van afzetorganisatie Bio-Bauern, gevestigd in Pöttmes.

De prijzen zijn momenteel in beweging en ontwikkelen zich parallel aan de toename van het aanbod geleidelijk naar beneden. Nicolai: "De actuele prijs is echter altijd nog hoger dan in de twee voorgaande jaren, ongeveer net zoals bij de conventionele aardappelen.“


De beursvertegenwoordiging van de afzetorganisatie tijdens de BIOFACH van dit jaar in Neurenberg.

Goede positie in de handel
Vorig jaar had de Beierse bio-aardappelsector te maken met een relatief grote oogstopbrengst, dit in tegenstelling tot de conventionele aardappelsector. Vanwege kwaliteitsverlies, veroorzaakt door de hitte, kwam het echter tot een voortijdig seizoenseinde. De ontwikkeling van hitte tolerante rassen heeft een belangrijke positie ingenomen, ziet Nicolai. "De industrieaardappel Hermes wint daarbij snel aan betekenis. Ook het consumptieras Belinda in bio-kwaliteit kan goed overweg met aanhoudende droogte."

Daarnaast groeit de klantenkring van de afzetorganisatie continue, bevestigt Nicolai. "Enkele telers trekken zich terug uit de aardappelteelt, maar er komen ook nieuwe leveranciers doordat telers overstappen op biologische teelt. We hebben momenteel circa honderd aardappelleveranciers binnen ons stroomgebied. Het aantal groeit echter nog steeds." Dit hangt vermoedelijk ook met de goede positie van de Beierse aardappelen in de Duitse levensmiddelenhandel samen. "De afzet van bio-aardappelen stijgt, dit ten koste van het conventionele marktaandeel. Onder andere vanwege deze verdringingsmarkt stappen sommigen ook over op de teelt van bio-aardappelen." In het kader daarvan is ook het Duitse bio-aardappelareaal na een jarenlange stagnatie bij 8.000 hectare nu weer met enkele honderden hectares gegroeid.

Groeikansen in buitenshuisconsumptie
Teelt- en verkooptechnisch gezien ziet de uitgangspositie van de Beierse bio-aardappelsector er heel goed uit. "Vooral omdat de bio-groothandelaren en bio-supermarktketens de lokale aardappelen ook in het assortiment hebben. Deze vakhandel levert aan lokale bio-verpakbedrijven waarmee we samenwerken." Het grootste potentieel ziet de deskundige echter niet in de consumptieaardappelen, maar eerder in de verwerkende industrie. "De consumptie van de privéhuishoudens zal - ook in de biosector - eerder stagneren. Ik zie eerder kansen in de buitenshuisconsumptie, waar steeds meer biologische producten gevraagd zijn. We zijn in een beslissende positie om de afzetmarkten te veranderen. Ik zie dus een enorm potentieel in de verwerkte aardappelproducten en diepvriesproducten."

Voor meer informatie:

Vermarktungsgesellschaft Bio-Bauern mbH
Nicolai Timaeus
Ein- und Verkauf Kartoffeln und Zwiebeln
Marktplatz 19, Pöttmes
Telefoon: 08253 9970200
nicolai.timaeus@bio-vg.de 
www.bio-vg.de