Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Soortenrijkdom biologisch grasland is 30% hoger dan grasland van gangbaar bedrijf

Onderzoekers van de Wageningen University & Research hebben gekeken naar verschillen in de botanische samenstelling van door Engels raaigras gedomineerd grasland van biologische en gangbare melkveebedrijven. Ook keken ze in hoeverre bodemfactoren en management bepalend zijn voor de verschillen die worden gevonden. In totaal werden 45 percelen onderzocht. In het grasland van biologische bedrijven werden 30% meer soorten aangetroffen dan in het grasland van conventionele bedrijven. De onderzoekers publiceerden over hun studie in het wetenschappelijk tijdschrift Basic and Applied Ecology. 

De botanische samenstelling van grasland blijkt vooral te worden bepaald door de grondwaterstand en door de bemesting met stikstof en fosfaat. De kaliumbemesting, de maaidatum, de totale hoeveelheid bodemstikstof, de leeftijd van het grasland en het feit of een perceel door koeien of schapen wordt begraasd is minder van invloed. In algemeenheid is de botanische samenstelling het rijkst bij een laag bemestingniveau, een hoge grondwaterstand, laat maaien, een lage hoeveelheid beschikbaar kalium, een hoog niveau voor de beschikbare hoeveelheid bodemstikstof, oud grasland en begrazing door schapen. 

Hoewel biologische bedrijven en gangbare bedrijven in het onderzoek alleen in het niveau van stikstofbemesting en in grondwaterstand van elkaar verschillen, zijn dat waarschijnlijk wel de bepalende factoren die de gevonden verschillen in de botanische samenstelling in het grasland verklaren. Het verschil in stikstofbemesting komt voort uit een verschil in filosofie over het management. Het verschil in grondwaterstand is dat niet. Mogelijk is wel dat de keuze voor een biologische bedrijfsvoering mede wordt bepaald doordat een bedrijf minder vruchtbare grond beschikbaar heeft.

Klik hier voor de publicatie Vegetation composition of Lolium perenne-dominated grasslands under organic and conventional farming

Bron: Basic and Applied Ecology, mei 2019 via Groene Ruimte

Publicatiedatum: