Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
"De suggestie is absoluut ongegrond"

Skal-directeur reageert in blog op commotie rondom inputlijst

Skal-directeur Nicolette Klijn heeft een blog geschreven als reactie op de commotie rondom de inputlijst:

Eén zwaluw maakt nog geen zomer! Dit is een bekende boerenwijsheid. Tijdens mijn fietstocht op Terschelling dit prachtige Hemelvaartsweekend kwam ik veel meer vogels tegen die wijzen op een mooie zomer. De grutto, de scholekster en de kluut vlogen ruimschoots om mij heen en creëerden een kakofonie van vrolijke geluiden tegen de achtergrond van de ruisende zeewind. Helaas trof mij dezelfde dagen ook een kakofonie in de agrarische pers over meststoffen als niet-toegestane bestrijdingsmiddelen. Dat klinkt mij in de oren als een contradictio in terminis. Dus laten we de zaak even vanuit de feitelijkheden bekijken.

Sinds 2011 is de EU-verordening Gewasbeschermingsmiddelen 1107/2009 van kracht. Daarin staan de definities voor gewasbeschermingsmiddelen beschreven. Daarnaast is in november overeenstemming bereikt over een nieuwe verordening over meststoffen die nu ook een definitie bevat voor biostimulanten. Twee verordeningen waarbij de ene gaat over voedingsstoffen voor bodem en plant en de ander over stoffen gericht op het weren en beheersen van plantenziekten en plagen. Wat hebben deze met elkaar te maken?

Deze twee verordeningen raken elkaar als het gaat om de gezondheid van de plant. Zowel in de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, als in de visie van onze minister is het evident dat we toe moeten naar een emissievrije landbouw door te schakelen op een geïntegreerde aanpak van gewasbescherming, gericht op weerbare teelten. Dit sluit naadloos aan bij de filosofie die de basis vormt van de biologische landbouw, het is namelijk een feit dat een gezonde bodem (met een diversiteit aan bodemleven) bijdraagt aan gezonde en weerbare planten. Gezonde planten zijn minder vatbaar voor ziekten en plagen.

Dus daar waar in de definitie van bestrijdingsmiddel het een stof betreft die ingezet wordt om een organisme te bestrijden middels een direct effect op het schadelijke organisme, is de definitie van een meststof of voedingstof een middel dat bijdraagt aan de groei en gezondheid van planten. Dit wordt bevestigd in de definitie in de EU 1107/2009 van gewasbeschermingsmiddelen waarin voedingsstoffen worden uitgesloten: "het beïnvloeden van de levensprocessen van planten, zoals het beïnvloeden van hun groei, voor zover het niet gaat om nutritieve stoffen".

Dit betekent dat producten op de inputlijst van Skal voor gewasbescherming toegelaten zijn volgens de bio-verordening én een toelating hebben van de Ctgb in Nederland. Ook de producten op de inputlijst voor meststoffen van Skal voldoen aan de Europese en Nederlandse wetgeving. Voor toelating op deze lijst worden niet alleen de stoffen maar ook de etiketten beoordeeld. Bovendien is de inputlijst geen lijst van aanbevelingen, maar een hulpmiddel voor telers om te beoordelen wat is toegestaan. Skal beveelt geen middelen aan.

Kortom een kakofonie van termen, definities en wetgeving die het voor de buitenstaander lastig maakt te begrijpen waar het over gaat. Maar de suggestie dat Skal bewust niet-toegestane bestrijdingsmiddelen op de inputlijst voor meststoffen zou laten staan, is absoluut ongegrond. Ik zie elke toetsing van onze werkwijze dan ook met vertrouwen tegemoet.

En maak me op voor een mooie zomer!

Publicatiedatum: