Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
"Gangbare en biologische teelt houden elkaar in evenwicht"

Hoe vergeten groenten terug op ons bord kwamen

Vergeten groenten zijn momenteel niet meer zo onbekend als een paar jaar geleden. De consument komt steeds vaker in aanraking met deze groenten van vroeger. Nieuwe recepten en de wens naar een breder assortiment groenten hebben hier aan bijgedragen. De biologische teelt heeft echter ook bijgedragen aan de herintroductie van producten als pastinaak, schorseneer en aardpeer.

Herintroductie
Mtoto Keijzer, eigenaar van Bio-Port, kan meer vertellen over hoe de vergeten groenten terug bij de consument op het bord kwamen. "In de gangbare teelt was er in het verleden een ontwikkeling op gang naar de 'ideale' variëteit van een bepaald gewas om te telen met als doel de grond zo effectief mogelijk te gebruiken voor een economisch interessant product. Vergeten groenten als pastinaak waren toen veel minder interessant om te kweken. Het was een duur product dat moeilijk te telen was. Met de opkomst van de biologische teelt werd dat product echter weer terug op de kaart gezet. Daar zijn een aantal samenvallende redenen voor. Ten eerste heeft een biologische teler meer behoefte aan een breder assortiment producten voor de wisselteelt op zijn land. Dit om te zorgen dat de grond niet uitput van alleen maar hetzelfde gewas. Ten tweede hadden de telers de behoefte zich ook op andere manieren te onderscheiden op de markt. Dat kon met de teelt van redelijk onbekende producten. Zo werd de pastinaak door de biologische teelt weer in kleine volumes geherintroduceerd. Een ander mooi voorbeeld van deze biologische producten in kleine volumes zijn pompoenen. Het volume aan pompoenen groeit nog elk jaar en wordt bijna alleen in de biologische sector geteeld. We zien wel dat bij deze producten ook de gangbare teelt wat probeert te volgen maar nog altijd is het grootste aandeel biologisch."

Groeiende vraag
Per jaar groeit de vraag naar biologische producten nog altijd met gemiddeld 10 procent in Europa. Het areaal aan biologische teelt groeit echter niet overal in de Europa net zo hard als de vraag. Meer vraag en minder aanbod, je zou dus kunnen stellen dat het loont om over te stappen op biologische teelt. Toch is de opbrengst in de akkerbouw per areaal toch gemiddeld tot zo’n 15 tot 35 procent lager dan in de gangbare teelt op vergelijkbare arealen en is de biologische teler kwetsbaarder voor ziektes en plagen in zijn gewassen.

Een gedachtegoed
Mtoto benadrukt echter dat biologische teelt niet alleen te vatten is in een economische overweging. "Biologische teelt is vooral een gedachtegoed en een visie over hoe wij moeten omgaan met de landbouw en de natuur. Iets wat vooral in Europa sterk is gegroeid in de afgelopen jaren." In de persoon van Sicco Mansholt (1908-1995), eurocommissaris voor de landbouw, ziet Mtoto een mooi voorbeeld van die veranderende visie. "Mansholt was de eurocommissaris die na de oorlog wilde dat men nooit meer honger zou lijden in Europa. Dat wist hij te bewerkstelligen met landbouwsubsidies en schaalvergroting. Na zijn pensioen raakte hij in de jaren '70 meer en meer geïnspireerd door de Club van Rome en zag hij in dat men moest waken voor overproductie in Europa. Er moest meer aandacht komen voor hoe we produceren en hoe dit efficiënter en beter kan om verspilling tegen te gaan. Het gaat vanuit die visie niet langer alleen om hoeveel je van één hectare kunt krijgen maar je kijkt daarbij ook naar hoe je de bodem gezond houdt over de langere termijn."

"Biologisch is voor mij ook geen manier van telen die direct beter of slechter is dan de gangbare teelt maar vooral een andere zienswijze heeft. Mijn overtuiging is ook meer dat momenteel beide vormen van teelt, gangbaar en biologisch, elkaar in evenwicht houden en van elkaar leert en innoveert. We zien dat de gangbare teelt innovatieve methoden overneemt uit de biologische teelt, terwijl door de groei van de biologische sector deze qua logistiek, schaal en commercieel belang de gangbare sector in rap tempo benadert." 

Voor meer informatie: [email protected] en www.bio-port.nl