Sligro Food Group N.V., gevestigd te Veghel en VRC Holding B.V., gevestigd te Amsterdam, delen mede dat verwacht mag worden dat
overeenstemming zal worden bereikt over de overname van de aandelen van Exploitatiemaatschappij Wheere B.V. door
Sligro Food Group Nederland B.V. Onderdeel hiervan zijn de
activiteiten van Vroegop Ruhe & Co B.V., bestaande uit
Levensmiddelengroothandel De Kweker, Vroegop AGF en
transportbedrijf L.A.J. Duncker.

Levensmiddelengroothandel De Kweker is met een zelfbedieningsgroothandel gevestigd op het Food Center Amsterdam
('de groothandelsmarkt') en richt zich voornamelijk op de
restauratieve horeca in de stadsregio Amsterdam. Deze
zelfbedieningsgroothandel zal in de toekomst vanuit dezelfde
positionering actief blijven en de naam De Kweker
blijven gebruiken. Bezorging naar klanten vindt deels plaats vanaf het Food Center Amsterdam en deels vanuit twee daarvoor ingerichte
bezorgservicegroothandels in Amsterdam. Deze bezorgserviceactiviteiten alsmede de bezorgactiviteiten in Noord-Holland zullen worden geïntegreerd in de bestaande bezorgoperatie van Sligro BS Amsterdam, zodra deze qua oppervlakte is uitgebreid. De huidige en toekomstig beschikbare ruimte voor bezorgactiviteiten op het Food Center Amsterdam kan daarmee worden aangewend voor verdere groei in binnenstedelijke distributie.

Levensmiddelengroothandel De Kweker heeft, in de combinatie zelfbediening en bezorging, in 2018 een omzet gerealiseerd van 131 miljoen euro. Een aanzienlijk deel van het vervoer wordt in eigen beheer gedaan. Hoewel Sligro Food Group tot dusverre haar transport volledig uitbesteed heeft, zal hier een eerste stap worden gezet om een deel van het transport in eigen beheer te halen.

De activiteiten van Vroegop AGF behoren niet tot de focus van
Sligro Food Group en zijn in de huidige vorm verlieslatend. Sligro
Food Group is voornemens deze activiteit af te stoten of te
ontmantelen. De wijze waarop zal na afronding van de
voorgenomen transactie nader geconcretiseerd worden.
Het marktaandeel van Sligro Food Group in de Nederlandse
foodservicemarkt zal met deze transactie naar verwachting op
jaarbasis met circa 1,5% toenemen. Partijen hebben afgesproken
geen mededelingen te doen over de koopsom. Bij de activiteiten
onder Wheere zijn circa 450 medewerkers actief.

Conform de SERfusiegedragsregels zijn de werknemersorganisaties en de SER op de hoogte gesteld. De voorgenomen transactie wordt gemeld bij de ACM. De ondernemingsraden van Sligro Food Group en de Vroegop groep is om advies gevraagd. Partijen streven ernaar om de transactie binnen enkele maanden te formaliseren.

Koen Slippens, CEO Sligro Food Group: "Met de overname van De
Kweker/Vroegop gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.
Een prachtig bedrijf met een sterke positie in de stad Amsterdam.
Daarnaast biedt De Kweker ook de nodige elementen die wij
kunnen toepassen bij Sligro zelfbedieningsgroothandels in andere
grote steden. Dus stap voor stap op weg naar een mooie mix van de
sterke onderdelen van beide formules, waarbij we zuinig zullen zijn
op de unieke positie op de Amsterdamse groothandelsmarkt."

Pieter Vroegop, CEO Wheere: "Door de verkoop aan een sterke
partij die Sligro is, met het voornemen van Sligro om maximaal
gebruik te maken van de sterke elementen van De Kweker, is de
beste kans geschapen haar opgebouwde positie door te geven. De
klanten op het Food Center zullen daardoor op dezelfde wijze
bediend blijven. Tevens is de werkgelegenheid hiermee het beste
gediend."