Uit een nieuw verschenen onderzoek van INRA blijkt dat het voedingspatroon van consumenten, die veel biologische producten eten, beter overeenkomt met de richtlijnen voor gezonde voeding. Daarnaast hebben zij een kleinere milieu-impact en staan zij minder bloot aan gewasbeschermingsmiddelen. 

Het onderzoeksinstituut ondervroeg in 2014 29.000 volwassenen in het kader van het Franse BioNutriNet-project, dat bedoeld was om de ecologische, economische en toxicologische aspecten van een biologisch dieet in kaart te brengen.  

Het onderzoek wees uit dat de voeding van consumenten die veel biologische producten aten meer planten (plantaardig /dierlijk proteïneratio 14.29 - 0.46'') en minder dierlijke producten bevatte dan die van consumenten die geen biologische producten aten. Ze consumeerden 51% minder rood vlees en 38% minder zuivelproducten. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, lag hun energie-inname beduidend hoger: 2.115 calorieën per dag versus 2.040 calorieën per dag. 

De voeding van bio-consumenten is veel minder schadelijk voor het milieu omdat er minder broeikasgassen bij vrijkomen (3,1 kilo CO2-equivalenten per dag versus 5 kilo CO2-equivalenten per dag ) en vereist ook minder energie (14,67 versus 19,72 MJ per dag). 

Tot slot krijgt deze groep consumenten minder residuen van synthetische gewasbeschermingsmiddelen via hun voeding binnen. Ze zijn echter wel meer geld kwijt aan hun voedingsmiddelen. 

Bron: processalimentaire.com