Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Kabinet neemt aanbevelingen blootstellingsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen over

Het kabinet neemt een deel van de aanbevelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding van het blootstellingsonderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden over. Dat schrijven staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij een beleidsreactie op het rapport geven. 

Gezien de zorgen die er waren, heeft het kabinet in 2011 de Gezondheidsraad verzocht advies uit te brengen over de vraag of omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico’s lopen door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. De Gezondheidsraad heeft in 2014 geadviseerd om de mate van blootstelling in de praktijk te onderzoeken. Het kabinet heeft vervolgens het RIVM gevraagd dit onderzoek te coördineren, gericht op omwonenden van de bollenteelt.

Resultaten
Het onderzoek heeft veel meetgegevens opgeleverd en inzicht in de mate waarin omwonenden worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen van nabije velden. Geconstateerd is dat omwonenden daar via de lucht en huisstof aan worden blootgesteld. Op basis van de nu beschikbaar gekomen onderzoeken naar blootstellingsgegevens aan gewasbeschermingsmiddelen constateren de onderzoekers dat er geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid naar voren zijn gekomen. Er zijn geen grenswaarden overschreden en in de huidige toelatingsmethodiek wordt de blootstelling volgens het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) ook niet onderschat. Tegelijkertijd signaleren de onderzoekers lacunes in de beschikbare kennis, bijvoorbeeld in verband met de risico’s gerelateerd aan de blootstelling van kwetsbare groepen zoals jonge kinderen en combinaties van stoffen. Het kabinet vindt dat op deze punten nader onderzoek nodig is.

Aanbeveling RIVM: verbeteren beoordelingsmethodiek
Deze aanbeveling wordt overgenomen. Bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen moet gebruik worden gemaakt van een Europese beoordelingsmethode, die toevallig juist momenteel wordt herzien. Afhankelijk van de ontwikkelingen in Europa omtrent verdere verbetering van de beoordelingsmethode en daarvoor benodigd onderzoek, zal het kabinet bezien of en zo ja welke vervolgacties in Nederland gewenst zijn.

Aanbeveling RIVM: actualisering Gezondheidsverkenning
Het RIVM beveelt aan om met de kennis van het blootstellingsonderzoek nog een verificatie uit te voeren van de Gezondheidsverkenning met andere afstandscriteria. Hiertoe zal opdracht worden gegeven.

Aanbeveling RIVM: aanvullend gezondheidsonderzoek
Nu de resultaten van zowel de gezondheidsverkenning als het blootstellingsonderzoek beschikbaar zijn, geeft het kabinet de Gezondheidsraad opdracht om nader te onderzoeken of er gezondheidsrisico’s zijn en hierover te adviseren. Hierbij zullen de resultaten van het reeds uitgevoerde onderzoek worden meegenomen alsmede de inzet op de verdere ontwikkeling van de toelatingsbeoordeling waardoor risico’s nog beter kunnen worden getoetst en op de verdere verduurzaming van de gewasbescherming waardoor de blootstelling wordt teruggebracht.

Zie voor meer informatie: de brief van Van Veldhoven en Schouten aan de Tweede Kamer, het Onderzoeksrapport OBO en het Ctgb advies OBO en Westerveld op de site van de Rijksoverheid.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat via AgriHolland

Publicatiedatum: