Telers en adviseurs maken kennis met biologisch middel Serenade

"Iedereen weet dat duurzaam werken steeds meer een múst wordt."'

Onlangs is het biologische middel Serenade toegelaten als veurtoepassing in aardappelen. "Ook voor ons is het een nieuw hoofdstuk in de gewasbescherming, waar nog heel wat punten en komma's gezet moeten worden'', erkent Crop Advisor Sander Uwland van Bayer. Tegelijkertijd ziet hij een brede potentie voor het middel, zowel in opbrengstverhoging als in kwaliteitsverbetering.

Om de mogelijkheden van Serenade in aardappelen zo breed mogelijk te verkennen, is afgelopen seizoen een grootschalige praktijkproef uitgezet op 39 percelen verdeeld over heel Nederland. Daarbij zijn voor of tijdens het poten telkens proefstroken van gemiddeld één hectare met 5 l/ha Serenade behandeld, aanvullend op de gangbare praktijk van de telers. "Samen met onze projectpartners Lamb Weston, Farm Frites, Nedato, HZPC, Caithness Potatoes, Avebe en Stichting Veldleeuwerik hebben we gezocht naar een zo breed mogelijke opzet, dus met zoveel mogelijk teeltdoelen", vertelt Uwland. "Verder hebben we een groot scala aan metingen uitgevoerd, om zoveel mogelijk bodem-, gewas- en weerdata te verzamelen. Met deze data hopen we de komende jaren steeds nauwkeuriger te analyseren en onderbouwen hoe Serenade precies werkt en hoe we het middel zo effectief mogelijk in kunnen zetten." Door de extreem droge en hete zomer (en wat aanloopproblemen met nieuwe apparatuur) zijn de data van afgelopen jaar helaas niet erg volledig. "De regenmeter hadden we bijvoorbeeld niet hoeven zetten...", zegt Uwland droogjes, maar hij voegt er meteen aan toe dat een jaar als 2018 óók praktijk is. "Wie weet krijgen we vaker zulke zomers; dan hebben we nu in ieder geval al wat referentiemateriaal."

Grote variatie in opbrengst
Omdat de groeiomstandigheden alles behalve gemiddeld waren, levert de praktijkproef met Serenade vooral een enorme variatie in resultaten op. "Eigenlijk is die variatie veel te groot om er conclusies aan te verbinden. Bovendien weten we nog veel te weinig over de oorzaken; die moeten we de komende jaren verder onderzoeken", stelt Uwland. Niettemin signaleert hij wel een interessant 'lichtpuntje' in de proef: de gemiddelde meeropbrengst van alle percelen samen schommelt namelijk rond de tien procent. Dit gegeven ondersteunt eerder onderzoek in landen waar Serenade al eerder toegelaten is in aardappelen, zoals Canada en Australië. "Daar worden ook meeropbrengsten behaald, al liggen die meer rond de vier à vijf procent." De Crop Advisor wil voorlopig niet al te veel nadruk leggen op deze percentages, "want in Canada en Australië zijn de omstandigheden heel anders dat hier in Nederland." Niettemin geven ze wel aan dat Serenade potentie heeft als opbrengstverhoger.

Tijdens een inloopdag bij PPO Lelystad konden adviseurs de proefresultaten met Serenade met eigen ogen bekijken. Crop Advisor Sander Uwland (midden) geeft daarbij tekst en uitleg.

Minder schurft
Behalve naar de (meer)opbrengst, is ook uitgebreid gekeken naar de effecten van Serenade op de kwaliteit van de knollen. Uwland wijst daarvoor op een lange rij met monsterkratjes van alle proefpercelen, waarbij behandeld en onbehandeld boven elkaar zijn gezet. Hoewel de variatie ook hier weer enorm groot is, is bij veel objecten goed zichtbaar dat Serenade een positieve invloed heeft op de schilkwaliteit. "Bij een aantal rassen zien we duidelijk minder grasland- en zilverschurft, bij sommige zelfs tot 40 procent minder. Dat zijn zeer interessante effecten, met name voor tafelaardappelen." Volgens Uwland worden deze effecten bevestigd door projectpartners, die zelf ook analyses hebben uitgevoerd. "Zo komt Lamb-Weston in haar analyses uit op een iets grotere maatsortering, minder schurft en Rhizoctonia en ook minder groene knollen."
Een ander opvallend effect van Serenade is dat de knollen wat meer glimmen. "Eigenlijk iedereen signaleert het, maar we weten nog niet waar dat door komt. Datzelfde geldt voor het positieve effect van Serenade op de knolzetting, waardoor het tal iets hoger uitkomt. We zien het en horen het ook van anderen, maar we moeten het allemaal nog uitzoeken."

Bij veel rassen in de proef laat het gebruik van Serenade een duidelijke plus zien op schilkwaliteit. Met name in de linker kratjes (ras: Sifra) is het verschil goed te zien.

Nú aan de slag met groene middelen
Hoewel het nog te vroeg is voor harde claims in relatie tot meeropbrengsten en kwaliteitsverbetering in aardappelen, ziet Uwland zonder meer toekomst voor Serenade. "De komende jaren moeten we vooral veel praktijkervaring opdoen samen met telers." Volgens de Crop Advisor is het nú de tijd om groene middelen te omarmen en ermee aan de slag te gaan. "Iedereen weet dat duurzaam werken steeds meer een múst wordt."' 

Bron: Aardappelkoerier


Publicatiedatum:


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven