Naar aanleiding van de publicatie  van de nieuwe biologische verordening 848/2018 heeft Skal verschillende onderdelen van de biologische verordeningen 834/2007 en 889/2008 opnieuw onder de loep genomen. Hieronder ook het gebruik van vegetatief uitgangsmateriaal. Tot nu toe heeft Skal bij het gebruik van gangbaar niet ontsmet vegetatief teeltmateriaal met ontheffing een omschakelperiode gehanteerd. Dit blijkt niet nodig volgens de definitie, gesteld in de nieuwe 848/2018.  Daarom heeft Skal besloten dat gangbaar niet ontsmet vegetatief teeltmateriaal mét ontheffing vanaf heden geen omschakelperiode meer hoeft te doorlopen. 

Wanneer is gangbaar vegetatief teeltmateriaal (met ontheffing) geplant in biologische grond zelf ook biologisch? 
Vegetatief teeltmateriaal met een geldige ontheffing geplant in biologische grond heeft geen omschakeltermijn. Daar er sprake is van ontheffing voor teeltmateriaal, moet er wel groei plaatsvinden voordat de oogst als  biologisch verkocht mag worden. Teeltmateriaal is materiaal dat aan de basis staat van de teelt. Dus materiaal dat je aan het begin van de teelt in de grond stopt om er aan het eind van de teelt een eindproduct vanaf te halen. De nieuwe werkwijze geldt niet voor zaailingen of plantgoed. Zaailingen of plantgoed in containers voor verdere beplanting moeten altijd biologisch zijn. Er is geen ontheffing mogelijk om dit gangbaar te gebruiken.
Plantgoed is opgekweekt plantmateriaal afkomstig uit zaad of vegetatief teeltmateriaal. Het zaad of vegetatief teeltmateriaal dat hiervoor gebruikt wordt kan gangbaar, niet ontsmet zijn als er door Skal een ontheffing voor afgegeven is. 
Onderstammen moeten biologisch zijn (of gangbaar met ontheffing van Skal). Voor het enthout geldt  een algehele ontheffing. Bij het planten start de teelt en moet er aan de biologische eisen worden voldaan.  

Voorbeelden

Een paar voorbeelden om de wijziging te duiden:

  • Fruitboom onderstam is vegetatief materiaal, dus hiervoor kan een ontheffing verkregen worden. Een ent is plantgoed, maar hier geldt een algemene ontheffing voor. Een geënte onderstam is ook plantgoed. Hier kan ontheffing voor verkregen worden. 
  • Losse preiplanten worden uit zaad opgekweekt, zijn dus zaailingen en moeten altijd biologisch zijn.
  • Bieslookbolletjes en plantuitjes beschouwen we als vegetatief teeltmateriaal 
  • Bollen op pot lopen wel uit maar dat is met name celstrekking, geen droge stof productie. Dit wordt dus niet beschouwd als teeltmateriaal aan het begin van een teelt, maar een latere fase van een teelt. Ze moeten daarom biologisch zijn.  
  • Trek op water van bollen of bijv. kiemgroenten zijn bereidingsactiviteiten , dus dit materiaal moet sowieso biologisch zijn. (Dit wijzigt mogelijk met nieuwe verordening 848/2018)

Achtergrond bij de wijziging
Op basis van dit vergelijkend onderzoek van de bestaande en de nieuwe biologische verordeningen heeft Skal geconcludeerd dat de werkwijze ten aanzien van de omschakeltermijn van vegetatief teeltmateriaal aangepast moet worden. In essentie verschillen de verordeningen 848/2018 vs 834/2007 en 889/2008 niet van elkaar, echter zijn er in de 848 enkele definities en verwijzingen opgenomen waarmee de bedoeling van de relevante artikelen verduidelijkt wordt. Skal heeft geconcludeerd op basis van de 848 dat het gebruik van uitgangsmateriaal soepeler moet worden toegepast dan Skal concludeerde op basis van de 834/2007 en 889/2008. Tot nu toe heeft Skal bij het gebruik van gangbaar niet ontsmet vegetatief teeltmateriaal met ontheffing een omschakelperiode gehanteerd. Dit blijkt niet nodig volgens de definitie gesteld in de nieuwe 848/2018. Omdat dit een significante versoepeling is voor de sector kiest Skal ervoor met deze wijziging niet te wachten tot de effectuering van de 848 maar deze versoepeling per direct te communiceren. 

Raadpleeg altijd de bio-database
Bovenstaande zijn de algemene regels. De bio-database is te allen tijde leidend.   

Bron: Skal