Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Tweede Kamer wil dat Nederland anders stemt over Europese toelating beschermingsmiddelen

Op woensdag 12 december heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gedebatteerd met de Tweede Kamer met het oog op de Landbouw- en Visserijraad die op 17 en 18 december gaat plaatsvinden. Bij dat debat nam de Tweede Kamer een drietal moties aan met betrekking tot de standpuntbepaling van Nederland over de verlenging van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Het betekent dat de minister wordt gevraagd anders te stemmen dan zij eerder in een brief aan de Tweede Kamer had aangekondigd. 

De Partij van de Dieren wijst op het feit dat de Europese Commissie de toelating van een groot aantal gewasbeschermingsmiddelen automatisch wil verlengen, terwijl de voorgeschreven wetenschappelijke veiligheidstoets nog niet heeft plaatsgevonden. Een motie van de partij waarin Schouten wordt gevraagd zich te verzetten tegen dat voorstel van de Europese Commissie, werd gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. Van de coalitiepartijen steunde D66 deze motie. De minister had in eerder in een brief aan de Tweede Kamer laten weten akkoord te willen gaan met een tijdelijke verlenging voor de middelen.

D66 riep Schouten tevens in een motie op zich te onthouden van stem bij de stemming over de verlenging van de toelating voor de werkzame stof chloorprofam, zolang er geen wetenschappelijke consensus is over deze stof. Ook die motie werd aangenomen. De Europese Commissie stelt voor om de toelating voor chloorprofam volledig in te trekken. Schouten gaf aan dat Nederland tegen dat voorstel wil stemmen omdat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb van mening is dat het middel voor enkele specifieke teelten behouden kan blijven.

De Tweede Kamer stemde ook in met een andere motie van D66 waarin Schouten specifiek wordt gevraagd alleen akkoord te gaan met de tijdelijke verlenging van een toelating voor het neonicotinoïde thiacloprid als in ieder geval is vastgesteld dat op basis van het Document for Guidance for Bees is vastgesteld dat toepassing van het middel geen schade toebrengt aan wilde bijen en honingbijen. Thiacloprid is één van de middelen waarvoor de Europese Commissie voorstelt de toelating tijdelijk te verlengen terwijl de voorgeschreven wetenschappelijke veiligheidstoets nog niet heeft plaatsgevonden.

bron: Tweede Kamer

Publicatiedatum: