Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Risico op watertekort in 2019 hoger dan gemiddeld

Droge Nederlandse grond heeft heel veel water nodig

De zomer van 2018 was zeer droog en de droogte houdt nog altijd aan. De afvoer van de Rijn is zeer laag en de grondwaterstanden in grote delen van Oost- en Zuid-Nederland zijn veel lager dan gebruikelijk. Analyses met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) tonen aan dat na een natte winter de grondwaterstanden in het voorjaar van 2019 nog steeds laag zullen zijn op de hoge zandgronden. Het risico op watertekorten zal daardoor in 2019 hoger zijn dan gemiddeld.

Met de data en software van het NHI kunnen de effecten op de waterhuishouding in Nederland in kaart worden gebracht voor ontwikkelingen op zowel de korte als lange termijn. Bijvoorbeeld de effecten van een droge zomer of van klimaatverandering. De door Deltares uitgevoerde analyses met het NHI laten zien dat bij een normaal winterscenario de grondwaterstand aan het begin van het volgende groeiseizoen (1 april 2019) in Zuid- en Oost-Nederland decimeters tot meer dan een meter lager zal zijn dan normaal. Zelfs als de winter nat wordt, zullen er in een deel van de zandgebieden lagere grondwaterstanden zijn dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het onderzoek wijst uit dat alleen bij een zeer nat scenario met veel regen de grondwaterstand zich geheel zal herstellen.V.l.n.r. het droge, gemiddelde en zeer natte scenario.

Het risico in laag-Nederland is minder groot. Deze gebieden zijn voorzien van veel oppervlaktewater en hebben de mogelijkheid water aan te voeren uit de rivieren en het IJsselmeer.

8,2 miljoen voor klimaatrobuuste zoetwatervoorziening
Met het oog op deze droogte zullen her en der maatregelen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld in Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben daar een nieuwe Bijdrageverordening Deltaplan hoge zandgronden Noord-Brabant opgesteld voor 2019-2021. De provincie kan hierdoor in deze periode de Rijksmiddelen uit het Deltafonds beschikbaar stellen aan de waterschappen. In totaal gaat het om 8,2 miljoen euro, bestemd voor een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening op de hoge zandgronden.

Bron: Stowa, Provincie Noord-Brabant

Publicatiedatum: