Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

De Koning en minister Schouten bezochten Natuurderij Keizersrande

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagochtend 27 november 2018 samen met vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Schouten een werkbezoek gebracht aan twee melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen. Het werkbezoek stond in het teken van de kringlooplandbouw. Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut.

Het eerste bedrijf dat de Koning en de minister aandeden, was Groot Steinfort in Joppe, een melkveehouderij met 160 melkkoeien van de familie Smale. Tijdens een rondgang over het bedrijf vertelde boer Erik Smale, die het melkveebedrijf met zijn ouders leidt, over hoe hij kringlooplandbouw in de praktijk zoveel mogelijk toepast en waar hij tegenaan loopt. Zo komt het ruwvoer voor de koeien vooral van eigen land – en niet zoals gebruikelijk van de voerfabriek. Ook doet de familie Smale aan agrarisch natuurbeheer op zo’n 30 hectare, onder meer door kruidenrijk grasland te zaaien.

De Koning en de minister bezochten vervolgens het biologisch landbouwbedrijf van Annette Harberink in Diepenveen, Natuurderij Keizersrande. Het landbouwbedrijf beslaat 120 hectare natuurlijk grasland en 30 hectare natuurlijk akkerland in de uiterwaarden van Deventer en telt 80 roodbonte Maas-Rijn-IJssel koeien. Kringlooplandbouw staat in de hele bedrijfsvoering centraal. Er is geen aanvoer van mest of voedermiddelen van buiten. Veel schoolklassen bezoeken het landbouwbedrijf, dat in een Natura 2000-gebied ligt, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Harberink stelt het bedrijf in dienst van die natuur en dat zorgt voor een grote diversiteit aan planten, insecten en vogels, waarmee ze wil laten zien dat landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan.

Afsluitend spraken de Koning en de minister met diverse partijen die een belangrijke rol spelen in de uitwerking van de landbouwvisie, onder wie vertegenwoordigers van de zuivelbedrijven, het onderwijs en de financiële sector. Zo werd er gesproken over wat er nodig is om deze verandering op bedrijven in de sector te realiseren, welke knelpunten boeren zelf kunnen oplossen en waar keten- en overige partijen een rol bij kunnen spelen.

Minister Schouten presenteerde in september haar landbouwvisie, waarbij het streven is in de landbouw zo min mogelijk afval te produceren, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk te houden en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen te benutten.

Het bezoek met minister Schouten is het derde werkbezoek in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Bron: Koninklijk Huis 

Publicatiedatum: